Training Burn-out voor leidinggevende en medewerkers

Heb óók jij te maken met werknemers met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten? Hoe ga je eigenlijk om met iemand die last heeft van een burn-out?

Ruim 13% van de werknemers ervaart burn-out klachten. Dit uit zich in gevoelens van extreme vermoeidheid en uitputting. Vaak wordt een burn-out te laat herkent en opgepakt, waardoor ziekteverzuim en herstel een langdurig proces wordt. Dit gaat ten koste van inzetbaarheid, samenwerking in het team, ondersteuning en begrip vanuit collega’s. Hoe herken je tijdig een burn-out? Hoe houd je een spiegel voor/zorg je ervoor dat de persoon in kwestie tijdig handelt en de symptomen serieus neemt? Hoe zorg je dat jouw organisatie gezond blijft?

Doel van de training burn-out

Programma voor leidinggevenden:
Leidinggevenden kunnen burn-out preventief voorkomen.

 • Herkennen van signalen, fysiek en mentaal
 • ‘zorgende’ organisatie/cultuur stimuleren

Leidinggevenden kunnen effectieve begeleiding bieden bij burn-out ten behoeve van herstel.

Programma voor medewerkers:
De medewerker leert burn-out en stress serieus te nemen (zeer onderschatte ziekte). Ook durft de medewerker centraal te stellen wat hij aankan en weet dit voortijdig en vlot te communiceren naar anderen.

Inhoud van de training burn-out
Afhankelijk van de situatie en doelgroep omvat de training burn-out de volgende onderdelen:

Inhoud voor leidinggevenden:

 • Effecten van stress, burn-out en uitval.
 • Risicofactoren in kaart brengen.
 • Randvoorwaarden op orde: balans tussen werkdruk, werkstress en productie: Job demands-resources model.
 • Onderliggende overtuigingen over verantwoordelijkheid, taken en kwaliteit en fouten: perfectionisme (en invloed vanuit sociale media).
 • Omgaan met hoge druk, grote verantwoordelijkheid en voorbeeldrol.
 • Actief herkennen van signalen, fysiek en mentaal.
 • Keuzes en instrumenten om burn-out actief te voorkomen: vitaliteit op de werkvloer.
 • Praktisch: hoe kan je het gesprek (preventief) aangaan, hoe begeleid je iemand met burn-out. Hoe houd je de winkel draaiende?
 • Actief acteren op signalen en doorbreken van patronen.
 • Praktische tips.

Inhoud voor medewerkers:

 • Onderliggende overtuigingen, verwachtingen en verantwoordelijkheid over taken, kwaliteit en fouten: perfectionisme (en invloed vanuit sociale media).
 • Vroeg signaleren en de effecten van burn-out.
 • Verantwoord omgaan met dagelijkse werkdruk en ‘subtiele’ druk.
 • Inhoudelijk grenzen aangeven en initiatief nemen samen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.
 • Duidelijkheid en inzicht hebben in taken en deze af kaderen op een assertieve manier.
 • Delegeren en hulp vragen wanneer dit nodig is.
 • Hoe overtuig je je leidinggevende zonder in de slachtofferrol te gaan? (‘ik kan het niet meer aan, het is te veel, ik ben de weg kwijt’)
 • Hoe blijf je overeind in het vele aanbod van werk?
 • Hoe signaleer ik bij mezelf stress?
 • Beheersen van ademhalingsoefeningen voor meer energie en ontspanning.
 • Leren onderling collegiaal signaleren van stress en hierop anticiperen.
 • ‘Nee’ durven zeggen en de communicatiemiddelen hebben om dit op een assertieve, proactieve manier te doen met anderen
 • Time management: op dagelijkse basis tijdig aangeven van haalbaarheid.
 • Tools om jezelf te ontspannen ook in hectische omstandigheden.

Opbouw programma:

 • Algemene, maatschappelijke factoren schetsen.
 • Herkenning, wat is stress en werkdruk?
 • Erkenning, heb ik last van werkdruk, hoe sta ik ervoor?
 • Herstel, wat moet ik doen om in balans te komen?
 • Balans tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid. Hoe neem ik de ander serieus en laat ik de winkel draaien?
 • Voorkomen, hoe voorkom in het vervolg werkdruk en stress?
 • Verbeteren, wat kan ik verbeteren om energiek en ontspannen te zijn?

Aanbod van de training burn-out
Programma voor de training ‘burn-out’ wordt op maat gemaakt. MBO/ HBO/WO-niveau.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training Burn-out of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.