Nieuws over Training en Coaching, Croan Consult

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Vernieuwde kennispocket: Verstandelijke beperking & Seksualiteit

Seksualiteit: hoewel het voor steeds meer begeleiders een onderwerp is als vele andere in het werk, roept seksualiteit vaak nog gevoelens op van gêne of zelfs afkeer. Wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt masturbeert in de groep?

Ben je op zoek naar manieren om seksualiteit bespreekbaar te maken en cliënten te helpen bij hun zoektocht op het gebied van intimiteit, relaties of een kinderwens?

Deze kennispocket bevat informatie over:

 • methodes om met cliënten te praten over seksualiteit;
 • dating voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • masturbatie, homoseksualiteit en omgaan met de kinderwens van cliënten

Voor meer informatie of bestellen kan je terecht bij KLIK

Croan viert haar 10 jarig jubileum!

Croan Consult vierde op 13 juli jl. haar 10 jarig jubileum. Wij kijken terug op een mooi feest. Met veel dank aan alle opdrachtgevers, collega’s, vrienden en familie die dit feest met ons hebben gevierd!

Openingsspeech

Openingsspeech

Inleiding ervaringsdeskundigen

Inleiding ervaringsdeskundigen

Workshop ervaringsdeskundige

Workshop ervaringsdeskundige

Workshop kansspelproblematiek met ervaringsdeskundige

Workshop gokproblematiek

met ervaringsdeskundige

Opbrengst naar Boostourtalent

Opbrengst naar Boost our Talent

Boost our Talent

Boost our Talent

Netwerken

Netwerken

 Netwerken

Netwerken

Netwerken

Netwerken

Gastoptreden Astrid van Hout

Gastoptreden Astrid van Hout

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige?

De kracht van ervaringsdeskundigen wordt steeds duidelijker. Voor verschillende trainingen zet Croan consult ervaringsdeskundigen in. Dit doen we bijvoorbeeld voor de training psychische kwetsbaarheden, waarbij Marijke vertelt over haar autisme en deelnemers haar vragen kunnen stellen. De meerwaarde hiervan wordt door deelnemers steevast erkend. We zijn hier dan ook erg trots op!

Op ons 10 jarig jubileum feest hebben verschillende ervaringsdeskundige van ons een workshop gegeven voor de gasten. En, wat een schitterende reacties hebben we hier op gekregen. Grote waardering voor de openheid, kwetsbaarheid en vooral de kracht waarmee deze ervaringsdeskundigen hun verhaal uitdragen.

ervaringsdeskundige

Wil je meer weten over de inzet van een ervaringsdeskundige? We beantwoorden graag je vragen!

Om meer te lezen over de meerwaarde klik hier voor het verslag van de masterclass ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid aan innovatie in ggz en opvang’ in Utrecht.

 

Jaarrapport Wsw-statistiek 2016

De WSW is in 2016 met 5000 mensen gedaald. Pensionering blijkt de belangrijkste reden van uitstroom te zijn.

Dit blijkt uit  jaarrapportage Panteia.

Het gehele jaarrapport van de WSW over 2016 staat online. Klik hier om hem te downloaden en in te zien!

Praktijkvoorbeeld training Motiverende gespreksvoering met gebruik van de Roos van Leary

De organisatie die we vandaag trainen is onlangs overgegaan naar ‘zelfsturende teams’. Tijdens de training ‘Motiverende gespreksvoering’ is er veel beklag over de betrokkene leidinggevende. We noemen hem René. We besluiten dit beklag te gebruiken om de deelnemers inzicht te geven in de Roos van Leary; een interpersoonlijk communicatie model.

 

Als René halverwege de ochtend de training binnenkomt om tussendoor iets met een van de deelnemers af te stemmen, vraag ik hem of hij even tijd heeft om aan te schuiven in de training. René stemt hiermee in.

Op de grond ligt een vloermat van de Roos van Leary met een omvang van ongeveer drie meter. René geeft aan dat hij ‘een beetje’ bekend is met de Roos. We vragen René waar hij zichzelf in herkent voordat de verandering rondom de zelfsturende teams startte. René gaat staan in de hoek van: ‘bepaler en grenzensteller’ (linksboven/ tegen-boven in de Roos). Vanuit wat zijn vorige functie van hem vroeg is dit goed te verklaren. De deelnemers herkennen dit bij René.

roos van leary

Welk gedrag is wenselijk voor een leidinggevende bij de aansturing van zelfsturende teams? René gaat direct staan in de segmenten ‘Volger en Ondersteuner’ (rechtsonder/samen-onder in de Roos). De deelnemers herkennen dit gedeeltelijk. We bespreken wat dit concreet betekent in de praktijk voor René en de deelnemers. René stelt zich in de groep bijzonder kwetsbaar op en vertelt wat de verandering naar de zelfsturende team voor hem betekent. De samenvatting is dat René actief zijn best doet om te communiceren vanuit ‘Volger/Ondersteuner’, maar op spannende momenten ‘terugvalt’ in het gedrag vanuit de ‘Bepaler/Grenzensteller’. Dat is logisch, want onder stress zijn we sneller geneigd om te kiezen voor gedrag waar we mee bekend zijn. Het valt hem soms dan ook zwaar om in de gewenste (tegenovergestelde) hoek te blijven. René werkt hard aan zichzelf en heeft onlangs ook een opleiding gevolgd.

Met elkaar bespreken we nu ook de positie van de teamleden. Wenselijk is dat zij positie in ‘Leiding’ en ‘Good Guy’ innemen (rechtsboven/samen-boven in de Roos). Vervolgens maken we afspraken over de manier waarop de teamleden en René elkaar aanspreken op momenten dat het spannend en lastig wordt.

Voor dit moment laten we het hierbij. Maar…. er gebeurt ’s middags nog meer…

Tijdens de lunchpauze arriveert de acteur voor het dagdeel in de middag. Ik praat hem bij over de gebeurtenissen in ochtend en de kwetsbare opstelling van René en de deelnemers. In overleg met de acteur stem ik af dat hij in de middag in de ‘Ondersteuner/Volger’ positie gaat zitten, of te wel: het gewenste gedrag van leidinggevende René.

Twee deelnemende teamleden observeren deze middag in welke segmenten van de Roos de acteur en de deelnemers zich bevinden. Na ongeveer anderhalf uur roepen de twee observatoren dat de teamleden door hun gedrag zelf de leidinggevende in de positie van ‘Grenzensteller/Bepaler’ drukken. Renés gedrag wordt gestuurd door de teamleden die zich ‘stil’ en ‘opstandig’ gedragen. De stille en opstandige houding roept bij René automatisch op dat hij zich als bepaler en grenzensteller gedraagt. De teamleden benoemen enkele voorbeelden uit de ochtend en de middag. Ook komen er nu gebeurtenissen van de afgelopen maanden naar voren, waarin dit speelde. Het team beseft wat de invloed is van hun eigen houding en hun gedrag. Het gaat nu niet langer over de leiding, maar over hunzelf en wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid in deze is. Ze nemen de ‘Leidende’ positie in de Roos. De deelnemers bespreken wat dit voor hun kan betekenen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ook maken ze afspraken over welke personen in het team het proces bewaken en hoe ze het bespreekbaar maken mocht het spannend, ingewikkeld of lastig worden.

Na afloop van de training praten we leidinggevende René bij over de inzichten van de middag. Hij is blij dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. Ook hij blijft experimenteren. Dit vraagt scherp blijven op het proces en steeds blijven afstemmen met zijn team. De verwachting is dat hij en het team nog vaak met bovenstaand gedrag te maken zullen krijgen. Patronen zijn niet zomaar weg. Het voltallige team heeft echter wel een zeer belangrijke stap gezet in inzicht én verandering! In het team gaat het inmiddels niet enkel meer over de inhoud, maar over het eigen proces en de eigen verantwoordelijkheid!

Uiteraard respecteren wij de privacy van de betrokkenen en René is dan ook een fictieve naam.

Met speciale dank voor trainer Richard Steenbergen en acteur Tom van Straaten voor hun inzet en het delen van deze ervaring.

 

Voor meer informatie over de training ‘Roos van Leary’ klik hier.

Om meer te weten over de training ‘Motiverende Gespreksvoering’ klik je hier.

 

Roos van Leary

 

 

 

 

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is veel te laag

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte is veel te laag, terwijl het merendeel van hen dolgraag aan het werk wil. Debanenafspraak zou daar wat aan moeten doen. Van de beloofde extra banen is niet veel van terecht gekomen. ‘De banenafspraak is failliet’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in Nieuwsuur. Dat melden Ieder(in) en Nieuwsuur.

Arbeidsbeperking

Tussen 2013 en 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moeten nieuwe, duurzame banen zijn, zoals beloofd in de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat het vooral gaat om tijdelijke contracten, detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en allerlei draaideurconstructies.

“Staatssecretaris Klijnsma is de belofte niet nagekomen. Het gaat nu vooral over het verschuiven van werk van de ene naar de andere regeling”, stelt Soffer. De staatssecretaris weigerde bij Nieuwsuur in gesprek te gaan over de banenafspraak. “Ze kan ook niet anders dan constateren dat de belofte zo niet kan worden nagekomen.”

Ook de Rekenkamer uitte deze week forse kritiek, onder andere over het gebrek aan duurzame banen en het ontbreken van goede informatie over de effectiviteit van de banenafspraak. De uitvoering verloopt erg stroef: zowel werkgevers als werknemers klagen over bureaucratie en onduidelijkheid.

De wet moet op de schop, zegt Illya Soffer aan het adres van een nieuw te vormen kabinet. Zowel werkgevers als werknemers hebben behoefte aan meer zekerheden. ‘En meer ambitie en minder bureaucratie. Alleen dan komen er meer reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking.’ Ook werkgevers organisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO zouden graag minder bureaucratie en gemakkelijkere regelgeving zien. Volgens hen is de toenemende bureaucratie de reden waardoor de Banenafspraak niet gehaald wordt.

Klijnsma laat Nieuwsuur weten dat ze de uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak gemakkelijker wil maken voor werkgevers. “Dit heeft ook al tot meerdere aanpassingen geleid. Ik begrijp dat werkgevers er belang bij hebben om uit een ruimere doelgroep te kunnen kiezen. Het gevaar is daarbij natuurlijk wel dat de meest kwetsbare groep waar de banenafspraak voor is gemaakt, dan achteraan komt te staan. Dat wil ik niet”, aldus Klijnsma.

Bron: Redactie Nationale Zorggids 

Meer weten over omgaan met mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt? We denken graag met je mee!

Psychische kwetsbaarheid op het werk

Veel werkgevers hebben – vaak zonder dat ze dit weten – mensen met een psychische aandoening in dienst. Juist op het werk blijkt het lastig om open om te gaan met een psychische aandoening. Angst voor vooroordelen speelt daarbij een grote rol. Maar wanneer psychische aandoeningen bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen.

Het blad Loopbaanvisie plaatste een artikel over openheid op het werk over psychische aandoeningen. Tegen welke zaken loop je aan? Met welke vooroordelen krijg je te maken en waarom is openheid nou zo belangrijk? Het artikel in Loopbaanvisie kun je hier lezen.

Bron: Samensterkzonderstigma

Wil je meer leren over hoe jíj om kan gaan op je werk met mensen met psychische kwetsbaarheden? We denken graag met je mee. Wat zou een training voor jou kunnen opleveren?

Ecstasy onvoorspelbaar gevaarlijk: één op de 250 gebruikers krijgt acute gezondheidsproblemen

Er is geen veilige manier om ecstasy te gebruiken en incidenten te voorkomen. Ook is er geen duidelijk verband tussen de hoeveelheid MDMA en de ernst van een gezondheidsincident. Gezondheidsklachten kunnen zich niet alleen direct na gebruik voordoen, maar ook nog langere tijd na gebruik. Dat zijn de conclusies van drie nieuwe onderzoeken naar de effecten van ecstasy.ecstasy

De studies zijn door het Trimbos-instituut uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS i.s.m. met o.a. het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij laten zien dat de effecten van ecstasy onvoorspelbaar zijn. Preventiemaatregelen, zoals het laten testen van de pillen, verkleinen weliswaar de risico’s maar kunnen (ernstige) incidenten niet uitsluiten.

Ecstasy is een populaire drug met een onschuldig imago, ondanks het feit dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten de laatste jaren toenam. Om meer inzicht te krijgen in welke factoren daarbij een rol spelen voerde het Trimbos-instituut in 2016 drie onderzoeken uit.

Ernstige intoxicaties uit de Monitor Drugincidenten

Uit de gegevens van 631 patiënten met een ernstig intoxicatiebeeld na gebruik van ecstasy blijkt dat patiënten een grote variatie in acute problemen kunnen krijgen. Geregistreerd werden onder meer problemen in de bloedsomloop (te hoge of te lage hartslag, te hoge bloeddruk, hartritmestoornissen), oververhitting, bewustzijnsdalingen, psychiatrische verschijnselen, epileptische insulten, kaakklem en watervergiftiging. De gegevens suggereren dat acute gezondheidsproblemen na gebruik van ecstasy geen zeldzaamheid zijn. Naar schatting krijgt 1 op de 250 gebruikers hier mee te maken, waarvan er ongeveer 8 overlijden, meestal door oververhitting. Bij overlijden gaat het vrijwel altijd om gezonde personen, zonder al bestaande kwalen.

Dossieronderzoek MDMA-gerelateerde sterfgevallen

De concentratie van MDMA in het bloed bij overleden personen is soms lager dan bij gebruikers die met dezelfde concentratie in hun bloed nog gewoon aan het verkeer deelnemen. Dat is een opvallende conclusie uit een dossieronderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar MDMA-gerelateerde sterfgevallen. De meeste personen die overleden aan het gebruik van ecstasy bleken verder gezond; in slechts een paar gevallen was er sprake van bestaande afwijkingen, meestal aan een hart of vaten.

Interviews met gebruikers

Ecstasygebruikers praten niet graag over een negatieve ervaring met ecstasy. Maar weinig van de gebruikers die werden benaderd voor een interview, nadat ze als patiënt behandeling zochten op een EHBO of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis vanwege een acuut gezondheidsprobleem, wilden hierover geïnterviewd worden. Ecstasygebruikers die geen medische hulp zochten hadden in een flink aantal gevallen wel een serieus gezondheidsprobleem, zoals een angst- of paniekaanval, geheugenverlies of pijn op de borst. Slechts een minderheid van de geïnterviewde ecstasygebruikers meldde geen klachten te hebben gehad.

Veilig gebruik van ecstasy bestaat niet

De drie onderzoeken bieden weinig aanknopingspunten om te voorspellen welke gebruikers wel of geen (acuut) gezondheidsprobleem zullen ontwikkelen als zij ecstasy gebruiken. Ecstasy blijft een drug met onvoorspelbare effecten. Door het nemen van preventiemaatregelen worden risico’s mogelijk verkleind, maar nooit uitgesloten. Deze onderzoeken onderschrijven opnieuw dat veilig gebruik van ecstasy niet bestaat.

Bron: Trimbos

Ontwikkeling van dagbesteding in Nederland

Movisie schetst in de nieuwe publicatie ‘dagbesteding in ontwikkeling’  een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland.

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Zij ontwikkelen een nieuwe visie, werken anders, organiseren het anders en bereiken zo andere resultaten.

De publicatie geeft inzicht in de vernieuwing die momenteel door het hele land plaatsvindt op het gebied van dagbesteding. Het geeft ook inzicht in hoe deze vernieuwing doorzet: daarvoor zijn vernieuwende voorbeelden uit 2016 een jaar later opnieuw benaderd. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

 

Bron: https://www.movisie.nl/artikel/dagbesteding-ontwikkeling-hoe-vernieuwing-doorzet

Factsheet verslavingspreventie – Kansspelautoriteit

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit een factsheet over verslavingspreventie.

De Kansspelautoriteit vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

Download hier de factsheet gratis.

verslaving

Bron: http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2017/mei/factsheet/

 

Trainer Richard Steenbergen

Complimenten voor trainer Richard Steenbergen. Onderstaande cijfers zijn geen uitzondering, maar daarom zijn we er nog niet minder blij mee! Ook dank voor alle deelnemers die met Richard de diepte in wilden gaan.

Kernwoorden van waaruit Richard werkt zijn: evenwaardig contact, prikkelend en verantwoordelijkheid neerleggen daar bij wie het hoort. Versterken van mensen en daarop aansluiten met als resultaat meer liefde en compassie, minder dwang en drang.

Richard geeft momenteel trainingen rondom psychopathologie, omgaan met agressie en emotie, overval, motiverende gespreksvoering en omgaan met psychische beperkingen

.Richard Steenbergen

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017 – MEE Signaal

Mensen met een psychische beperking of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Maar ook andere voorzieningen en regelingen zijn van belang voor mensen met psychische beperkingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer en op het gebied van werk en inkomen.

Daar is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bijgekomen. Dit verdrag is op 14 juli 2016 in werking getreden en een grote stap voorwaarts voor de participatie van mensen met een beperking. Overheden, organisaties, ondernemingen en samenleving zullen zich door dit verdrag nog meer dan daarvoor moeten inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren. Naast fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen gaat het om het wegnemen van communicatieve of sociale drempels; zoals onbegrijpelijke informatie, onprettige bejegening, uitsluiting of discriminatie.

Met de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap is voor Nederland een nieuwe periode ingetreden. Volgens het VN-verdrag moeten we ernaar streven dat mensen met een beperking worden opgenomen in de samenleving en daaraan onbeperkt kunnen deelnemen. In zo’n inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking.

Dat hier nog een wereld te winnen is, blijkt uit de signalen die ontvangen en verwerkt zijn in deze trend- en signaleringsrapportage, die een indringend beeld geeft van de belangrijkste knelpunten waar mensen met psychische beperkingen mee te maken hebben. Deze rapportage geeft zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen een beeld van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd. Met als doel meedoen mogelijk te maken voor mensen met een psychische beperking.

BronTrend- en signaleringsrapportage 2017 stichting MEE

psychische beperking
Een samenleving waar iedereen mee kan doen

Trainster Astrid van Hout ‘klantgerichtheid / hospitality’

Mooi compliment ontvangen over trainster Astrid van Hout deze week na aanleiding van de training ‘Hospitality’: “Er zijn veel wijze dingen besproken en ik heb nieuwe dingen geleerd. Geleerd hoe bepaalde dingen moeten en wat ik beter kan doen. Ik ben tevreden, goed geïnformeerd” en “Astrid is een fijne vrouw om naar te luisteren. Rustig en duidelijk”. Met een 9,4-waardering van alle deelnemers. Super!

Over de training ‘klantgerichtheid / hospitality’ 

Zijn je gasten of klanten niet tevreden over je service? Lijkt het alsof ze een volgende keer niet bij je bedrijf terug komen? Met een training klantgerichtheid leren je medewerkers hoe met klanten om te gaan.

Werken met gasten, klanten of bezoekers vraagt om een klantgerichte en service verlenende houding van je medewerkers. Je wilt je cliënten graag gastvrij ontvangen in je bedrijf zodat ze ook een volgende keer weer terugkomen. Met de perfecte service en klantgerichtheid maak je van je klanten zelfs fans van je bedrijf.

 

VERNIEUWD: E-learning Omgaan met Agressie

E-learning Agressie: Hoe herken je agressie in een vroeg stadium? Wat doe je als iemand agressief wordt? Hoe zorg je er voor dat het niet nog verder uit de hand loopt? In deze e-learning krijgt u antwoord op al deze vragen.

NIEUW: de geheel verbeterde e-learning ‘Omgaan met Agressie’! Leer wanneer het jou uitkomt, in je eigen tempo én zelf gekozen plek!

Je leert het begin van agressie te herkennen en hierop te anticiperen. Ook krijg je inzicht in de mogelijke emoties die je zelf ervaart als je geconfronteerd wordt met boosheid of agressie. Na het volgen van deze e-learning weet je beter wat je kan doen en blijf je beter in balans in moeilijke situaties.Deze nieuwste e-learning gebruikt interactieve oefeningen, beeldmateriaal toegespitst op de praktijk en testvragen om te zien of de stof begrepen is.

De e-learning is expliciet toegespitst op verschillende doelgroepen en daardoor ook toepasbaar in de praktijk. We denken graag met je mee welke e-learning het beste bij jouw praktijk past! De volgende versies zijn beschikbaar:

 • Baliemedewerkers
 • Amusementscentra/ casino’s
 • Maatschappelijke opvang/ RIBW
 • Onderwijs
 • Sociale werkvoorziening (SW bedrijven)
 • Zit jouw versie er niet bij? Laat het ons weten!

Inhoud
De e-learning agressie en emotie omvat de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Communicatie algemeen
 • Agressie herkennen
 • Verschillende vormen van agressie (ABCD-model)
 • Hoe te handelen bij de verschillende vormen
 • Agressie protocol
 • Verwerking na een incident

Deze e-learning is bij uitstek geschikt voor deelnemers die geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld in hun omgeving, het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan, en deelnemers die in hun eigen tijd en tempo vaardigheden rondom het omgaan met agressie willen verbeteren.

Voorkennis
Voor deze e-learning is geen voorkennis vereist.

Tijd en niveau 
De e-learning duurt ongeveer 2 uur. Het niveau is MBO/ HBO.

Blended learning
Deze e-learning training behandelt de belangrijkste theorie omtrent het onderwerp. De e-learning is ideaal wanneer je graag in je eigen tempo en tijd wilt leren. Je kunt alle afzonderlijke onderdelen, evenals de training zelf, zo vaak herhalen als je wilt (tot één jaar nadat u met de training begonnen bent). De e-learning is goed te volgen als losse module. Wij raden echter altijd aan om e-learning te combineren met een praktijktraining. Dit wordt ‘blended learning’ genoemd. In de praktijktraining kun je het geleerde direct toepassen en wordt de theoretische kennis verankerd in het gedrag.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over deze e-learning agressie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Omgaan met Agressie Training

Waarom ik het zelfmoord noem in plaats van zelfdoding

De wanhoop voorbij. Over zelfmoord, blikvernauwing en overleven.

Mooi en helder beschreven door Chantal Caes.

“Ik zeg ‘zelfmoordpoging’. Zelfmoord dus. En dat hoort volgens velen niet zo, want dat zou een moreel oordeel inhouden. Een moord is een misdaad. Het woord ‘zelfmoord’ zou suggereren dat dit ook zo is. Maar zo zie ik dat niet. Ik zeg soms ‘suïcide’ of ik schrijf ‘zelfdoding’ in een artikel. Maar dit laatste gebeurt ook steeds minder. Ik vind dat je het niet mooier moet maken dan het is. Als het oorlog is in je hoofd noem je dat ook geen onenigheid, omdat oorlog een naar woord is. En als het mijzelf betreft, noem ik het zoals ik het ervaar. Ik heb namelijk nog nooit gedacht: ‘Ik heb het verlangen om tot zelfdoding over te gaan.
Voor mij voelt het als een strijd op leven en dood. Oorlog, en vechten of mijn leven ervan afhangt (en dat is ook zo). De persoon die het op mijn leven gemunt heeft, ben ikzelf. En het is een sluipmoordenaar.”

Lees het volledige artikel hier.

omgaan met suicidaliteit
omgaan met suicidaliteit

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Op het onderwerp zelfmoord ligt veelal een taboe. Het is vaak niet gemakkelijk om het over zo’n persoonlijk onderwerp te hebben als iemands doodswens. We weten dat praten helpt. Maar hoe doe je dit? Hoe kan je vragen of iemand aan zelfmoord denkt? Hoe ga je ermee om als iemand over zijn gedachten aan de dood vertelt? En breng je de ander niet op ideeën? Dit zijn vragen die ik veel hoor tijdens trainingen waarbij ik mensen help om te gaan met suïcide uitingen en -dreigingen. Drie tips om zelfmoord bespreekbaar te maken.

suicidaliteit

Tip 1: vraag rechtstreeks of iemand aan zelfmoord denkt. Maak het niet mooier dan dat het is. Je brengt mensen niet op ideeën. Mensen die aan zelfmoord denken willen niet dood, maar willen vaak ‘rust’, stoppen met denken. Praten zorgt dus voor ruimte en opluchting als het bespreekbaar wordt. Hoe opener en directer je de vraag stelt, hoe gemakkelijker het voor de ander wordt om antwoord te geven. Door het te vragen kom je in contact! Uiteraard is het in je intonatie de toon die de muziek maakt.

Tip 2: benoemen van de wanhoop. Blikvernauwing, tunnelvisie, piekeren: het gevoel ‘in de val’ te zitten. Het moeten kiezen tussen twee kwaden: doorgaan met leven (met alle problemen en stress)of stoppen met leven (om erger te voorkomen). Mensen die aan zelfmoord denken voelen zich vaak wanhopig. Door te vragen naar de wanhoop sluit je aan bij het gevoel. Vraag door en laat actief zien dat je luistert.

Tip 3: je hoeft het niet op te lossen voor de ander. Dat kan je in veel gevallen ook niet. Paradoxaal gezien help je de ander veel meer door juist niet te helpen, maar oordeelloos te luisteren. Gedachten aan zelfdoding zijn in eerste instantie een vorm van zelfbescherming, gevoel van controle: ‘ik kan altijd nog zelfmoord plegen’. Een vraag die je bijvoorbeeld kan stellen is: ‘wat hoop je met zelfmoord te bereiken?’. En vraag vervolgens vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid door.

Joris de Heer is trainer en psycholoog met als specialisme ‘suïcide preventie’. Klik hier voor de link naar het originele artikel.

Meer weten? Neem contact met ons op, of lees hier verder!

Coaching: tips voor een hoger rendement in de praktijk

Cursus gevolgd. En dan? Blijf coachen!

Hoe zorg je er voor dat je medewerkers met het geleerde aan de gang gaan? Wat kan jij doen als leidinggevende?

Jacqueline Akkermans geeft een aantal zeer bruikbare en praktische tips. Het eigen maken van de vaardigheden begint in de training, maar krijgt vorm in de praktijk. Erg belangrijk is om betrokken te zijn en medewerkers te blijven stimuleren. Dit kan je doen door opbouwende feedback te geven en je medewerkers te coachen.

Benieuwd wat coaching voor jou kan opleveren? We helpen je graag verder met een aanbod op maat. Ook voor leidinggevenden!

Lees het gehele blog van Jacqueline Akkermans hier.

Psychische problemen bespreekbaar maken

‘Film kan in de klas helpen om over lastige onderwerpen te praten, zoals over ouders met psychische problemen’. Het taboe bespreekbaar maken. Het is soms maar een kleine stap.

Onze deelnemers in trainingen ervaren in gesprek met ervaringsdeskundigen hoe bijzonder en zinvol het is om taboes te kunnen bespreken.

Lees hier het hele artikel van gastblogger Sophie Franken van de Raad voor de Kinderbescherming. 

NLP Training voor studentendecanen

NLP training Ellen SchiffeleersOp 10 februari verzorgde Ellen Schiffeleers de training NLP voor studentendecanen in Utrecht.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek die inzicht geeft in hoe u met anderen en uzelf communiceert en hoe u hierin verandering teweeg kunt brengen. In de training krijgt u vele tips, modellen en oefeningen die uw werkzaamheden ondersteunen. Neurolinguïstisch Programmeren is een veelgebruikte methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Dit vraagt om het kunnen afstemmen op de student en de vraag, oplossingsgericht kunnen denken en effectief kunnen communiceren.

Meer informatie over onze training NLP.

Nieuwe Samenwerking Preventie Gokverslaving

Met genoegen brengen we jullie op de hoogte van een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van ‘preventie gokverslaving’.

GGZ Momentum, specialistische geestelijke gezondheidszorg, Centrum voor Verantwoord Spelen, expertisecentrum kansspelen en Croan Consult, training en coaching, gaan per 1 januari 2017 de krachten bundelen om trainingen ‘preventie kansspelproblematiek’ een impuls te geven en de kwaliteitsstandaard van de trainingen op een hoger niveau te krijgen.

De organisatie van de trainingen blijft in handen van Croan Consult.

Opleiden over psychische beperkingen en handicaps

Door werkgevers, werkleiders, matchers en werkconsulenten op te leiden over handicaps en psychische beperkingen, creëren we nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Want als een werkgever kan lezen en schrijven met zijn werknemer, kunnen de mooiste resultaten behaald worden.

AANtWERK organiseerde onlangs de workshop omgaan met psychische beperkingen. Werkconsulenten en werkleiders van verschillende werkbedrijven gingen op de uitnodiging in.

Croan Consult verzorgde deze workshop met een trainer, acteur en ervaringsdeskundige.

Opleiden over psychische beperkingen en handicaps Omgaan_met_psychische_beperkingen___emotiethermometer

WeenerXl heeft een mooi bericht geplaatst op hun website met een verslag van de workshop!

Lees meer: https://www.weenerxl.nl/blog/omgaan-met-psychische-beperkingen/

Vernieuwde e-learning: de Roos van Leary

We hebben hard gewerkt aan de vernieuwde en verbeterde e-learning module van de Roos van Leary training. Deze is inmiddels helemaal klaar en we zijn erg blij met het resultaat van deze zeer complete e-learning module.

De nieuwe e-learning bevat onder andere:

 • Basiskennis over de Roos van Leary
 • De werking van de Roos van Leary
 • Toepassing van de Roos van Leary
 • Videopresentatie door een trainer
 • Vele voorbeelden van praktijksituaties met videomateriaal
 • Oefenvragen met en zonder videovoorbeelden
 • Een uitgebreide zelftest over het voorkeursgedrag van de deelnemer

Proefmodule aanvragen

Nieuwsgierig? Vraag nu een proefmodule van deze e-learning aan via info@croanconsult.nl.

Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor verschenen

Eén op de tien Nederlanders is een zware drinker. Het gebruik van ecstasy onder volwassenen lijkt verder te stijgen en ligt ruimschoots boven het EU-gemiddelde. In het uitgaansleven heeft het middel echter concurrentie gekregen van 4-fluoramfetamine (4-FA). Politie en landelijke instanties rapporteren een toename van het aantal meldingen van ontmantelde productieplaatsen, opslagplaatsen en afvaldumpingen. De online drugshandel neemt toe maar blijft beperkt vergeleken met de traditionele handel. Dit zijn enkele feiten uit het Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM), met de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast.

Lees meer…

Leestip: HART voor de GGZ

Werken met compassie in een nieuwe ggz, Remke van Staveren

Verbeter de zorg, begin bij jezelf. We willen goede, menswaardige zorg bieden, met HART voor de GGZ. In deze tijd van bezuinigingen en bureaucratie? Juist nu! Doe geen concessies aan de kwaliteit.

Lees meer…

Een interessante Ted Talk over verslaving

Wat is nu de oorzaak van verslaving? – Johann Hari heeft gezien dat de huidige methodes voor behandeling lang niet altijd werken en hij heeft mensen zien worstelen met hun problemen. Hij vroeg zich waarom we mensen met een verslaving zo behandelen en of er een betere manier zou zijn. In deze TedTalk vertelt hij over zijn zoektocht naar antwoorden op een eeuwenoud probleem.

Lees meer…

Filmpje: een alternatieve kijk op verslaving

Een interessante video met een alternatieve kijk op de werking van een verslaving. Hierin stelt men dat de voornaamste oorzaak van een verslaving de omgeving van de verslaafde is, niet perse de drugs op zich. Twee interessante voorbeelden zijn diaformine toediening in het ziekenhuis en een sterk heroïnegebruik van soldaten in de Vietnam oorlog. In beide gevallen is er na het terugkeren van de ‘gebruikers’ in hun normale omgeving geen of nauwelijks sprake van een middelen verslaving.  Croan Consult staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen binnen het werkveld, in dit geval de verslavingszorg.

Lees meer…

E-learning even effectief als traditionele (na)scholing

LONDEN – Elektronische trainingsprogramma’s maken onderwijs en nascholing voor veel meer mensen en op veel meer plaatsen beschikbaar, wat het mogelijk maakt om miljoenen extra studenten op te leiden tot zorgprofessionals. Uit een recent onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat e-learning even effectief is in het trainen van zorgpersoneel als traditionele (na)scholingsvormen. De resultaten bevestigen de grote toegevoegde waarde van e-learning, zoals Dental Tribune International bijvoorbeeld aanbiedt via het gratis online nascholingsplatform DT Study Club.

Lees meer…

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.