M-learning: leren in het moment

Wat is m-learning?

M-learning is een interactieve en drempelverlagende oefenvorm met een acteur. We maken hierbij gebruik van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt onderdeel uit van de groep en reageert op interacties in de training. In plaats dat deelnemers reageren met wat zij denken dat het ‘gewenste gedrag’ is, zorgt deze werkvorm voor een authentieke respons. Hierdoor wordt het oefenen ‘echter’: het is immers wat er nu tussen deelnemers, trainer en acteur plaatsvind. Deze werkvorm verhoogt het leerrendement en de beleving in de trainingen. Hier kunnen trainer en acteur op in spelen en coachenderwijs tools in aanreiken.

Waarom M-learning?

Sommige deelnemers zijn gebaat bij traditionele rollenspellen en voelen zich hier prima bij. Echter zorgen deze rollenspelen bij veel mensen soms ook voor spanning. Daar sta je dan… voor de groep, met een acteur. Er zijn veel gedachten die de spanning verhogen: ‘Ze kijken allemaal naar me: wat zullen ze wel niet van me denken? Wat moet ik nu precies doen? Wat is er zojuist uitgelegd? Als ik het maar niet fout doe’. Deze gedachten staan het leren in de weg. Onder meer om deze reden heeft Croan Consult een methode ontwikkeld om actief met deelnemers en acteur aan de slag te gaan. Een leervorm die wél als ‘echt’ wordt ervaren, maar waarbij de deelnemers minder spanning ervaren om te oefenen. We noemen dit: M-learning: leren in het moment.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over m-learning of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

M-learning: Leren in het moment, training

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.