Alle berichten van Joris de Heer

Psychische kwetsbaarheid op het werk

Veel werkgevers hebben – vaak zonder dat ze dit weten – mensen met een psychische aandoening in dienst. Juist op het werk blijkt het lastig om open om te gaan met een psychische aandoening. Angst voor vooroordelen speelt daarbij een grote rol. Maar wanneer psychische aandoeningen bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen.

Het blad Loopbaanvisie plaatste een artikel over openheid op het werk over psychische aandoeningen. Tegen welke zaken loop je aan? Met welke vooroordelen krijg je te maken en waarom is openheid nou zo belangrijk? Het artikel in Loopbaanvisie kun je hier lezen. 

Bron: Samensterkzonderstigma 

Wil je meer leren over hoe jíj om kan gaan op je werk met mensen met psychische kwetsbaarheden? We denken graag met je mee. Wat zou een training voor jou kunnen opleveren? 

Ecstasy onvoorspelbaar gevaarlijk: één op de 250 gebruikers krijgt acute gezondheidsproblemen

Er is geen veilige manier om ecstasy te gebruiken en incidenten te voorkomen. Ook is er geen duidelijk verband tussen de hoeveelheid MDMA en de ernst van een gezondheidsincident. Gezondheidsklachten kunnen zich niet alleen direct na gebruik voordoen, maar ook nog langere tijd na gebruik. Dat zijn de conclusies van drie nieuwe onderzoeken naar de effecten van ecstasy.ecstasy

De studies zijn door het Trimbos-instituut uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS i.s.m. met o.a. het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij laten zien dat de effecten van ecstasy onvoorspelbaar zijn. Preventiemaatregelen, zoals het laten testen van de pillen, verkleinen weliswaar de risico’s maar kunnen (ernstige) incidenten niet uitsluiten.

Ecstasy is een populaire drug met een onschuldig imago, ondanks het feit dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten de laatste jaren toenam. Om meer inzicht te krijgen in welke factoren daarbij een rol spelen voerde het Trimbos-instituut in 2016 drie onderzoeken uit.

Ernstige intoxicaties uit de Monitor Drugincidenten

Uit de gegevens van 631 patiënten met een ernstig intoxicatiebeeld na gebruik van ecstasy blijkt dat patiënten een grote variatie in acute problemen kunnen krijgen. Geregistreerd werden onder meer problemen in de bloedsomloop (te hoge of te lage hartslag, te hoge bloeddruk, hartritmestoornissen), oververhitting, bewustzijnsdalingen, psychiatrische verschijnselen, epileptische insulten, kaakklem en watervergiftiging. De gegevens suggereren dat acute gezondheidsproblemen na gebruik van ecstasy geen zeldzaamheid zijn. Naar schatting krijgt 1 op de 250 gebruikers hier mee te maken, waarvan er ongeveer 8 overlijden, meestal door oververhitting. Bij overlijden gaat het vrijwel altijd om gezonde personen, zonder al bestaande kwalen.

Dossieronderzoek MDMA-gerelateerde sterfgevallen

De concentratie van MDMA in het bloed bij overleden personen is soms lager dan bij gebruikers die met dezelfde concentratie in hun bloed nog gewoon aan het verkeer deelnemen. Dat is een opvallende conclusie uit een dossieronderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar MDMA-gerelateerde sterfgevallen. De meeste personen die overleden aan het gebruik van ecstasy bleken verder gezond; in slechts een paar gevallen was er sprake van bestaande afwijkingen, meestal aan een hart of vaten.

Interviews met gebruikers

Ecstasygebruikers praten niet graag over een negatieve ervaring met ecstasy. Maar weinig van de gebruikers die werden benaderd voor een interview, nadat ze als patiënt behandeling zochten op een EHBO of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis vanwege een acuut gezondheidsprobleem, wilden hierover geïnterviewd worden. Ecstasygebruikers die geen medische hulp zochten hadden in een flink aantal gevallen wel een serieus gezondheidsprobleem, zoals een angst- of paniekaanval, geheugenverlies of pijn op de borst. Slechts een minderheid van de geïnterviewde ecstasygebruikers meldde geen klachten te hebben gehad.

Veilig gebruik van ecstasy bestaat niet

De drie onderzoeken bieden weinig aanknopingspunten om te voorspellen welke gebruikers wel of geen (acuut) gezondheidsprobleem zullen ontwikkelen als zij ecstasy gebruiken. Ecstasy blijft een drug met onvoorspelbare effecten. Door het nemen van preventiemaatregelen worden risico’s mogelijk verkleind, maar nooit uitgesloten. Deze onderzoeken onderschrijven opnieuw dat veilig gebruik van ecstasy niet bestaat.

Bron: Trimbos

Ontwikkeling van dagbesteding in Nederland

Movisie schetst in de nieuwe publicatie ‘dagbesteding in ontwikkeling’  een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland.

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Zij ontwikkelen een nieuwe visie, werken anders, organiseren het anders en bereiken zo andere resultaten.

De publicatie geeft inzicht in de vernieuwing die momenteel door het hele land plaatsvindt op het gebied van dagbesteding. Het geeft ook inzicht in hoe deze vernieuwing doorzet: daarvoor zijn vernieuwende voorbeelden uit 2016 een jaar later opnieuw benaderd. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

 

Bron: https://www.movisie.nl/artikel/dagbesteding-ontwikkeling-hoe-vernieuwing-doorzet 

Factsheet verslavingspreventie – Kansspelautoriteit

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit een factsheet over verslavingspreventie.

De Kansspelautoriteit vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

Download hier de factsheet gratis.

verslaving

Bron: http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2017/mei/factsheet/

 

Trainer Richard Steenbergen

Complimenten voor trainer Richard Steenbergen. Onderstaande cijfers zijn geen uitzondering, maar daarom zijn we er nog niet minder blij mee! Ook dank voor alle deelnemers die met Richard de diepte in wilden gaan.

Kernwoorden van waaruit Richard werkt zijn: evenwaardig contact, prikkelend en verantwoordelijkheid neerleggen daar bij wie het hoort. Versterken van mensen en daarop aansluiten met als resultaat meer liefde en compassie, minder dwang en drang.

Richard geeft momenteel trainingen rondom psychopathologie, omgaan met agressie en emotie, overval, motiverende gespreksvoering en omgaan met psychische beperkingen

.Richard Steenbergen

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017 – MEE Signaal

Mensen met een psychische beperking of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Maar ook andere voorzieningen en regelingen zijn van belang voor mensen met psychische beperkingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer en op het gebied van werk en inkomen.

Daar is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bijgekomen. Dit verdrag is op 14 juli 2016 in werking getreden en een grote stap voorwaarts voor de participatie van mensen met een beperking. Overheden, organisaties, ondernemingen en samenleving zullen zich door dit verdrag nog meer dan daarvoor moeten inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren. Naast fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen gaat het om het wegnemen van communicatieve of sociale drempels; zoals onbegrijpelijke informatie, onprettige bejegening, uitsluiting of discriminatie.

Met de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap is voor Nederland een nieuwe periode ingetreden. Volgens het VN-verdrag moeten we ernaar streven dat mensen met een beperking worden opgenomen in de samenleving en daaraan onbeperkt kunnen deelnemen. In zo’n inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking.

Dat hier nog een wereld te winnen is, blijkt uit de signalen die ontvangen en verwerkt zijn in deze trend- en signaleringsrapportage, die een indringend beeld geeft van de belangrijkste knelpunten waar mensen met psychische beperkingen mee te maken hebben. Deze rapportage geeft zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen een beeld van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd. Met als doel meedoen mogelijk te maken voor mensen met een psychische beperking.

BronTrend- en signaleringsrapportage 2017 stichting MEE

psychische beperking
Een samenleving waar iedereen mee kan doen

Trainster Astrid van Hout ‘klantgerichtheid / hospitality’

Mooi compliment ontvangen over trainster Astrid van Hout deze week na aanleiding van de training ‘Hospitality’: “Er zijn veel wijze dingen besproken en ik heb nieuwe dingen geleerd. Geleerd hoe bepaalde dingen moeten en wat ik beter kan doen. Ik ben tevreden, goed geïnformeerd” en “Astrid is een fijne vrouw om naar te luisteren. Rustig en duidelijk”. Met een 9,4-waardering van alle deelnemers. Super! 

Over de training ‘klantgerichtheid / hospitality’ 

Zijn je gasten of klanten niet tevreden over je service? Lijkt het alsof ze een volgende keer niet bij je bedrijf terug komen? Met een training klantgerichtheid leren je medewerkers hoe met klanten om te gaan.

Werken met gasten, klanten of bezoekers vraagt om een klantgerichte en service verlenende houding van je medewerkers. Je wilt je cliënten graag gastvrij ontvangen in je bedrijf zodat ze ook een volgende keer weer terugkomen. Met de perfecte service en klantgerichtheid maak je van je klanten zelfs fans van je bedrijf.

 

VERNIEUWD: E-learning Omgaan met Agressie

E-learning Agressie: Hoe herken je agressie in een vroeg stadium? Wat doe je als iemand agressief wordt? Hoe zorg je er voor dat het niet nog verder uit de hand loopt? In deze e-learning krijgt u antwoord op al deze vragen.

NIEUW: de geheel verbeterde e-learning ‘Omgaan met Agressie’! Leer wanneer het jou uitkomt, in je eigen tempo én zelf gekozen plek!

Je leert het begin van agressie te herkennen en hierop te anticiperen. Ook krijg je inzicht in de mogelijke emoties die je zelf ervaart als je geconfronteerd wordt met boosheid of agressie. Na het volgen van deze e-learning weet je beter wat je kan doen en blijf je beter in balans in moeilijke situaties.Deze nieuwste e-learning gebruikt interactieve oefeningen, beeldmateriaal toegespitst op de praktijk en testvragen om te zien of de stof begrepen is. 

De e-learning is expliciet toegespitst op verschillende doelgroepen en daardoor ook toepasbaar in de praktijk. We denken graag met je mee welke e-learning het beste bij jouw praktijk past! De volgende versies zijn beschikbaar: 

 • Baliemedewerkers
 • Amusementscentra/ casino’s
 • Maatschappelijke opvang/ RIBW
 • Onderwijs
 • Sociale werkvoorziening (SW bedrijven) 
 • Zit jouw versie er niet bij? Laat het ons weten! 

Inhoud
De e-learning agressie en emotie omvat de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Communicatie algemeen
 • Agressie herkennen
 • Verschillende vormen van agressie (ABCD-model)
 • Hoe te handelen bij de verschillende vormen
 • Agressie protocol
 • Verwerking na een incident

Deze e-learning is bij uitstek geschikt voor deelnemers die geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld in hun omgeving, het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan, en deelnemers die in hun eigen tijd en tempo vaardigheden rondom het omgaan met agressie willen verbeteren.

Voorkennis
Voor deze e-learning is geen voorkennis vereist.

Tijd en niveau 
De e-learning duurt ongeveer 2 uur. Het niveau is MBO/ HBO. 

Blended learning
Deze e-learning training behandelt de belangrijkste theorie omtrent het onderwerp. De e-learning is ideaal wanneer je graag in je eigen tempo en tijd wilt leren. Je kunt alle afzonderlijke onderdelen, evenals de training zelf, zo vaak herhalen als je wilt (tot één jaar nadat u met de training begonnen bent). De e-learning is goed te volgen als losse module. Wij raden echter altijd aan om e-learning te combineren met een praktijktraining. Dit wordt ‘blended learning’ genoemd. In de praktijktraining kun je het geleerde direct toepassen en wordt de theoretische kennis verankerd in het gedrag.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over deze e-learning agressie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Omgaan met Agressie Training

Waarom ik het zelfmoord noem in plaats van zelfdoding

De wanhoop voorbij. Over zelfmoord, blikvernauwing en overleven. 

Mooi en helder beschreven door Chantal Caes. 

“Ik zeg ‘zelfmoordpoging’. Zelfmoord dus. En dat hoort volgens velen niet zo, want dat zou een moreel oordeel inhouden. Een moord is een misdaad. Het woord ‘zelfmoord’ zou suggereren dat dit ook zo is. Maar zo zie ik dat niet. Ik zeg soms ‘suïcide’ of ik schrijf ‘zelfdoding’ in een artikel. Maar dit laatste gebeurt ook steeds minder. Ik vind dat je het niet mooier moet maken dan het is. Als het oorlog is in je hoofd noem je dat ook geen onenigheid, omdat oorlog een naar woord is. En als het mijzelf betreft, noem ik het zoals ik het ervaar. Ik heb namelijk nog nooit gedacht: ‘Ik heb het verlangen om tot zelfdoding over te gaan.
Voor mij voelt het als een strijd op leven en dood. Oorlog, en vechten of mijn leven ervan afhangt (en dat is ook zo). De persoon die het op mijn leven gemunt heeft, ben ikzelf. En het is een sluipmoordenaar.”

Lees het volledige artikel hier.

omgaan met suicidaliteit
omgaan met suicidaliteit

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Op het onderwerp zelfmoord ligt veelal een taboe. Het is vaak niet gemakkelijk om het over zo’n persoonlijk onderwerp te hebben als iemands doodswens. We weten dat praten helpt. Maar hoe doe je dit? Hoe kan je vragen of iemand aan zelfmoord denkt? Hoe ga je ermee om als iemand over zijn gedachten aan de dood vertelt? En breng je de ander niet op ideeën? Dit zijn vragen die ik veel hoor tijdens trainingen waarbij ik mensen help om te gaan met suïcide uitingen en -dreigingen. Drie tips om zelfmoord bespreekbaar te maken. 

suicidaliteit

Tip 1: vraag rechtstreeks of iemand aan zelfmoord denkt. Maak het niet mooier dan dat het is. Je brengt mensen niet op ideeën. Mensen die aan zelfmoord denken willen niet dood, maar willen vaak ‘rust’, stoppen met denken. Praten zorgt dus voor ruimte en opluchting als het bespreekbaar wordt. Hoe opener en directer je de vraag stelt, hoe gemakkelijker het voor de ander wordt om antwoord te geven. Door het te vragen kom je in contact! Uiteraard is het in je intonatie de toon die de muziek maakt. 

Tip 2: benoemen van de wanhoop. Blikvernauwing, tunnelvisie, piekeren: het gevoel ‘in de val’ te zitten. Het moeten kiezen tussen twee kwaden: doorgaan met leven (met alle problemen en stress)of stoppen met leven (om erger te voorkomen). Mensen die aan zelfmoord denken voelen zich vaak wanhopig. Door te vragen naar de wanhoop sluit je aan bij het gevoel. Vraag door en laat actief zien dat je luistert.

Tip 3: je hoeft het niet op te lossen voor de ander. Dat kan je in veel gevallen ook niet. Paradoxaal gezien help je de ander veel meer door juist niet te helpen, maar oordeelloos te luisteren. Gedachten aan zelfdoding zijn in eerste instantie een vorm van zelfbescherming, gevoel van controle: ‘ik kan altijd nog zelfmoord plegen’. Een vraag die je bijvoorbeeld kan stellen is: ‘wat hoop je met zelfmoord te bereiken?’. En vraag vervolgens vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid door.

Joris de Heer is trainer en psycholoog met als specialisme ‘suïcide preventie’. Klik hier voor de link naar het originele artikel. 

Meer weten? Neem contact met ons op, of lees hier verder!

Coaching: tips voor een hoger rendement in de praktijk

Cursus gevolgd. En dan? Blijf coachen!

Hoe zorg je er voor dat je medewerkers met het geleerde aan de gang gaan? Wat kan jij doen als leidinggevende? 

Jacqueline Akkermans geeft een aantal zeer bruikbare en praktische tips. Het eigen maken van de vaardigheden begint in de training, maar krijgt vorm in de praktijk. Erg belangrijk is om betrokken te zijn en medewerkers te blijven stimuleren. Dit kan je doen door opbouwende feedback te geven en je medewerkers te coachen. 

Benieuwd wat coaching voor jou kan opleveren? We helpen je graag verder met een aanbod op maat. Ook voor leidinggevenden! 

Lees het gehele blog van Jacqueline Akkermans hier

Psychische problemen bespreekbaar maken

‘Film kan in de klas helpen om over lastige onderwerpen te praten, zoals over ouders met psychische problemen’. Het taboe bespreekbaar maken. Het is soms maar een kleine stap.

Onze deelnemers in trainingen ervaren in gesprek met ervaringsdeskundigen hoe bijzonder en zinvol het is om taboes te kunnen bespreken.

Lees hier het hele artikel van gastblogger Sophie Franken van de Raad voor de Kinderbescherming. 

NLP Training voor studentendecanen

NLP training Ellen SchiffeleersOp 10 februari verzorgde Ellen Schiffeleers de training NLP voor studentendecanen in Utrecht.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek die inzicht geeft in hoe u met anderen en uzelf communiceert en hoe u hierin verandering teweeg kunt brengen. In de training krijgt u vele tips, modellen en oefeningen die uw werkzaamheden ondersteunen. Neurolinguïstisch Programmeren is een veelgebruikte methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Dit vraagt om het kunnen afstemmen op de student en de vraag, oplossingsgericht kunnen denken en effectief kunnen communiceren.

Meer informatie over onze training NLP.