Agenda open inschrijvingen Trainingen

Wil je je graag aanmelden voor een training met open inschrijving? Of wil je je medewerkers opleiden, maar heb je niet genoeg deelnemers voor een training om een hele groep mee te vullen? Hier zie je het overzicht van de open inschrijving trainingen die al gepland zijn. Staat jouw gewenste training er niet tussen? Neem dan contact op.

sep
29
di
Online Training Suïcidepreventie
sep 29 @ 09:00 – 12:30

Doel van de training

Het doel van de training is het leren herkennen van signalen van suïcidaliteit bij een ander, hiermee om te kunnen gaan en leren hoe je vervolgens kunt handelen. Bekijk het volledige programma van de Training Omgaan met Suïcidaliteit.

Niveau

Het niveau van de Online Training Suïcidepreventie is MBO/HBO.

Prijsopgave

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • De prijs voor deze Online Training Suïcidepreventie bedraagt €99,-

Beschikbaarheid

Er zijn nog 8 plekken beschikbaar voor deze training.

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om jezelf, of je medewerkers, aan te melden voor deze Online Training Suïcidepreventie.

sep
30
wo
Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden Eindhoven @ Seats2Meet Eindhoven
sep 30 @ 09:00 – 12:30

In de dagelijkse werkpraktijk heb je te maken met medewerkers of cliënten met psychische kwetsbaarheden. Deze mensen hebben veel kwaliteiten, maar vragen tegelijkertijd in de begeleiding specifieke aandacht. Waar moet je rekening mee houden? Hoe kan je deze groep motiveren? Hoe ga je met veranderingen om? En, wat doe je bij aanhoudend of ongewenst gedrag? Om het zo praktisch mogelijk te houden focust deze training zich expliciet op ‘gedrag’. Wat zie je? En, wat doe je?

Je leert welke types van gedrag je kan herkennen (signaleren) en welke aandachtspunten hierbij horen. Je krijgt inzicht in je persoonlijke voorkeursgedrag, je kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast krijg je handvatten en leer je vaardigheden hoe gemakkelijker om te gaan met deze medewerkers en cliënten.

Doelstelling training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De training heeft tot doel:

 • Verhogen van de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden.
 • Herkennen van belangrijke gedragingen horend bij psychische kwetsbaarheden.
 • Aanleren van basisvaardigheden in het omgaan met psychische kwetsbaarheden in de praktijk.

Doelgroep

Aan elke training kunnen bij voorkeur negen, maximaal twaalf medewerkers deelnemen. Het niveau van de training is op maat: MBO/HBO.

E-learning en voorbereiding training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Voorafgaand aan de training maak je de e-learning ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’. Voorwaarde van deelname aan de praktijktraining is het afronden met een voldoende van de e-learning. In de e-learning maken we onder meer gebruik van ‘De Begeleidingskaarten SBCM’. Deze kaarten zijn ontwikkeld voor de sociale werkvoorziening, maar zijn ook buiten de sociale werkvoorziening zeer praktisch bruikbaar om gedrag.

Daarnaast vragen we je vooraf een leerwens en casus naar Croan Consult te sturen. Met de leerwens en casus maakt de trainer het programma verder op maat.

M-learning

Croan Consult heeft een eigen methode ontwikkeld in het werken met acteur: M-learning, leren in het moment. Dit is een interactieve, drempelverlagende oefenvorm, waarbij we gebruik maken van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt als het ware onderdeel uit van de groep. Dit zorgt voor een natuurlijke respons van reageren en inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Hier spelen trainer en acteur op in en reiken coachenderwijs tools aan. Deze methode verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen.

Programma praktijktraining Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Programma dagdeel 1

 • Ontvangst en kennismaking
 • Ontstaan van psychische problematiek
 • Toepasbaarheid van de Roos van Leary
 • Interactief gesprek met een ervaringsdeskundige
 • Evaluatie en afronding dagdeel een

Programma dagdeel 2

 • Ontvangst en korte terugblik op het eerste dagdeel.
 • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
 • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
  • De werkinhoud
  • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
 • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
  • Vasthoudend gedrag
  • Faalangstig gedrag
  • Verstandelijk zwak gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Impulsief gedrag
  • Psychotisch gedrag
  • Niet-sociaal gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
 • Evaluatie en afronding.

Programma dagdeel 3

 • Ontvangst en korte terugblik op het vorige dagdeel
 • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
 • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
  • De werkinhoud
  • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
 • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
  • Vasthoudend gedrag
  • Faalangstig gedrag
  • Verstandelijk zwak gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Impulsief gedrag
  • Psychotisch gedrag
  • Niet-sociaal gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
 • Evaluatie en afronding.

Programma dagdeel 4 (follow up)

 • Ontvangst
 • Rendement van de basistraining:
 • Wat heb je geleerd?
 • Wat heb je ermee gedaan?
 • Wat heeft het concreet opgeleverd?
 • Update theorie
 • Casuïstiek: tips en trucs, met trainingsacteur
 • Evaluatie

Prijsopgave training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor  de e-learning ‘Psychische kwetsbaarheden’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Voor de training van vier dagdelen (inclusief follow-up) € 590, vrij van BTW.

BKN leden ontvangen 10% korting op de genoemde prijzen.

Planning

Locatie: Seats2meet, Eindhoven

Tijden: 9.00 uur- 12.30 uur.

 • Dinsdag 30 september 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 7 oktober 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 14 oktober 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Donderdag 27 januari 2021, follow-up, 9.00 – 12.30 uur.

Aanmelden training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Aanmelden kan per mail of via onderstaand formulier:

okt
5
ma
Online Training Timemanagement
okt 5 @ 09:00 – 12:30

Doel van de training

Het doel van de Online Training Timemanagement is het inzicht krijgen in je tijdsbesteding en het leer je vaardigheden om anders met je tijd om te gaan. Bekijk het volledige programma van de Training Timemanagement.

Niveau

Het niveau van de Online Training Timemanagement is MBO/HBO.

Prijsopgave

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • De prijs voor deze Online Training Timemanagement bedraagt €297,-

Trainingsdata

Deze online training bestaat uit 2 dagdelen en een follow-up:

 • Dagdeel 1: 5 oktober 2020, 09:00 – 12:30
 • Dagdeel 2: 2 november 2020, 09:00 – 12:30
 • Follow-up: 18 januari 2021, 09:00 – 12:30

Beschikbaarheid

Er zijn nog 7 plekken beschikbaar voor deze training.

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om jezelf, of je medewerkers, aan te melden voor deze Online Training Timemanagement.

okt
15
do
Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening, Training voor midden en hoger kader @ Seats2Meet Utrecht
okt 15 @ 09:00 – 12:30

Als leidinggevende in een kringloopwinkel of de sociale werkvoorziening kom je voor vragen te staan als: ‘Hoe motiveer ik mijn mensen? Hoe zorg ik dat de resultaten worden gehaald? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe ga ik om met bijzonder gedrag? Hoe kan ik mijn medewerkers daadkrachtig aanspreken en toch in verbinding blijven?’

Croan Consult heeft speciaal voor leidinggevenden uit de kringloopbranche en de sociale werkvoorziening een training ‘leidinggeven’ ontwikkeld. Deze training helpt met het vinden van antwoorden, daarnaast geeft de training inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl, effectief leidinggeven, resultaten behalen, feedback geven en je mensen motiveren.

Doel van de training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Het centrale uitgangspunt bij de training is het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden, waarbij eigen identiteit, drijfveren, gezond verstand op één lijn met elkaar worden gebracht.

Doelgroep training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Aan elke training kunnen maximaal twaalf leidinggevende deelnemen. Het niveau van de training is MBO+/HBO.

Individuele intake

‘Hoe kan ik leidinggeven aan mijzelf, zodat ik vervolgens ook leiding kan geven aan anderen?’

Om tot maatwerk te komen starten we het traject met een intakegesprek/nulmeting (1 uur per persoon, plus 0,5 uitwerking). Dit gesprek heeft tegelijk een coachende functie. De input wordt gebruikt om de training af te stemmen op de individuele behoeften.

Als voorbereiding op dit intakegesprek maken de deelnemers de e-learning module ‘Roos van Leary’. Deze geeft inzicht in de eigen manier van communiceren. Het is een beproefd model om communicatie te verbeteren als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Actie is reactie! Tevens kunnen de reeds afgenomen individuele assessments, indien gewenst op vrijwillige basis, als onderlegger dienen, samen met de uitkomsten van de zelftest ‘Roos van Leary’.

Technische modules verdeeld over zes dagdelen, waarvan twee met acteur, plus een dagdeel follow-up

Tijdens alle modules besteden we aandacht aan specifiek leidinggegeven aan de doelgroep met al haar bijzonderheden.

Eerste dagdeel (ochtend)

 1. Module Instructie
  • Voorbereiding, voordoen, medewerkers laten doen, blijven volgen.
  • Een goed begin is het halve werk, een goede instructie wordt vaak onderschat.
  • Aandacht, luisteren en goed volgen zijn de succesfactoren. Welke kans laat jij als leidinggevende liggen in deze fase en wat doe je goed en ga je consolideren?
 1. Module Planning
  • Doelen, welke stappen zijn nodig om een doel te bereiken, verdeling van verantwoordelijkheid.
  • Begin met het einddoel in zicht! Alle neuzen dezelfde kant op. Door het doel gezamenlijk en groot genoeg te maken verlies je het niet uit het oog!

Tweede dagdeel (ochtend)

 1. Module Delegeren
  Minder doen en meer zijn is een uitdaging voor alle leiders. Zo heb je je handen vrij om echt aandacht te geven aan je medewerkers en het product.
 1. Module Kwaliteitszorg
  Hoe los ik kwaliteitsproblemen op?

Derde dagdeel (middag, met acteur)

Module 1-2-3-4 oefenen

Vierde dagdeel (ochtend)

 1. Module Omgaan met meningsverschillen
  Wanneer gebruik ik model gezamenlijk uitpraten en wanneer gebruik ik een autoriteitsbeslissing?
 1. Module Klachten en problemen
  Omgaan met werkproblemen en problemen buiten de werksfeer.

Vijfde dagdeel (ochtend)

 1. Module Disciplinegesprek
  Wanneer gebruiken we het motivatiemodel en wanneer het juridische model?

Zesde dagdeel (middag met acteur)

Module 5-6-7 oefenen

Zevende dagdeel (ochtend) na drie maanden

Follow-up bijeenkomst van een dagdeel, met acteur.

 • Wat heb je geleerd in de basistraining?
 • Wat heb je er meer gedaan?
 • Wat heeft het opgeleverd?
 • Welke vragen heb je nog?
 • Wat wil je nog verder oefenen?

Onderliggend gedachtengoed geïnspireerd op F. Covey

 • ‘Ik ga voorwaarts en geef mijn leven vorm, ik begin met het einde voor ogen!’

Wat wil ik bereiken met mijn team op korte en lange termijn en wat is mijn invloed op mijn medewerkers. Hoe zorg ik dat ik de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen. Hoe voer ik regie? Heb ik een plan? We behandelen de cirkel van invloed. Hoe behoud ik mijn energie door middel van mentale hygiëne.

 • ‘Ik denk in termen van winnen/winnen en stuur zo mijn medewerkers aan’

We zijn wederzijdse afhankelijk en alleen door échte samenwerking bereiken we ons doel. Wat moet ik doen om mijn medewerker vleugels te laten krijgen? Iedereen heeft talenten, ken je de talenten van jezelf en van je medewerkers? 

 • ‘Ik probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden’

Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. Veranderingen zijn soms lastig, wat wordt er van mij verwacht en wat verwacht ik van mijn organisatie?

 • ‘Als ik goed voor mezelf zorg ben ik tot veel in staat’

Periodieke vernieuwing van lichaam en geest zorgt ervoor dat je de andere eigenschappen kunt blijven ontwikkelen. Welke hulpbronnen heb je georganiseerd en welke mis je? Wat ga je hiervoor organiseren?

Competenties die aan de orde komen:

 • Leidinggeven (groep)
 • Stijlen van leidinggeven
 • Leidinggeven (individueel)
 • Intervisie en feedback
 • Pro activiteit, assertiviteit en eigenaarschap

Werkvormen training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

 • Presentatie en staan voor je verhaal
  De trainer presenteert zelf de theorie en de deelnemers gaan oefenen met presenteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn een werkinstructie of een planning. We kiezen altijd een onderwerp dat wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk.
 • Groepsproces en bedrijfscultuur
  De trainer confronteert en stimuleert deelnemers bij individueel gedrag en gedrag als groep: actieve deelname, samen veiligheid creëren, eigenaarschap nemen, spreken in de wij en zij vorm, invloed nemen en collegiaal gedrag. Positieve bijdragen worden onderstreept en beloond door positieve aandacht en complimenten. Op deze manier ervaren leidinggevenden wat wel en niet werkt en wat wel/niet motiveert. Zó werken we samen aan een prettige bedrijfscultuur.
 • Discussie en eigenaarschap
  De trainer nodigt de deelnemers uit om met elkaar te discussiëren. Op welke manier ga ik een vruchtbare discussie aan met mijn medewerkers en nodig ik ze uit tot meedenken en meepraten, zodat eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt bevorderd. We oefenen communicatieregels, zoals het stellen van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen en het geven van feedback.
 • Spelinterventies en plezier hebben in je werk
  We gieten de onderwerpen in spelvorm, op deze manier worden zware onderwerpen luchtig, wordt er gelachen en op een ontspannen manier geleerd.
 • Inbreng eigen casuïstiek met als einddoel intervisie
  Deelnemers worden middels inleveren van eigen leerwensen en casussen uit de praktijk tijdens de leergang gestimuleerd om met eigen voorbeelden te komen en van elkaar te leren. Hoe heb jij dit aangepakt en opgelost? Op deze manier groeit de groep naar mentorschap en intervisie
 • Oefeningen, praktijksimulatie (met acteur)
  Om de geleerde modules uit te proberen oefenen we met acteur als levend lesmateriaal. Op deze manier komt het geleerde in de bloedbanen, voordat ze het in de praktijk gaan toepassen.
 • Borging
  Terugkom dagdeel na twee maanden.
  Ondersteuning per email door trainer bij vragen uit de praktijk tot zes maanden na de training.

M-learning

Croan Consult heeft een eigen methode ontwikkeld in het werken met acteur:

M-learning, leren in het moment. Dit is een interactieve, drempelverlagende oefenvorm, waarbij we gebruik maken van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt als het ware onderdeel uit van de groep. Dit zorgt voor een natuurlijke respons van reageren, in plaats van wat deelnemers denken dat het ‘gewenste gedrag’ is. Hier spelen trainer en acteur op in en reiken coachenderwijs tools aan. Deze methode verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen.

Bijzonderheden

Het traject omvat zeven dagdelen (verdeeld over vier dagen), elk dagdeel duurt 3,5 uur, waarvan we twee dagdelen werken met acteur, inclusief een follow-up, met acteur.

De totale doorlooptijd omvat ongeveer zes weken. Na drie maanden plannen we een follow-up van een dagdeel.

Prijsopgave.

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor  de e-learning ‘Roos van Leary’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Per intakegesprek € 179 (1 uur gesprek, 0,5 uur uitwerking), vrij van BTW.
 • Voor de training van zeven dagdelen € 747, vrij van BTW.

Totaalprijs per deelnemer € 1099*

*BKN leden ontvangen 10% korting

Planning

 • Donderdag 15 oktober, ochtend van 09.00 – 12.30 uur
 • Donderdag 29 oktober, hele dag van 09.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 12 november, ochtend van 09.00 – 12.30 u
 • Woensdag 25 november, hele dag van 09.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 25 februari, follow-up hele dag van 09.00 – 16.30 uur

Locatie: Seats2meet Moreelsepark 65 Utrecht (Hal Centraal station) 

Hele trainingsdagen zijn inclusief lunch

Aanmelden Training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Gebruik voor aanmeldingen onderstaand formulier, of mail naar wietske.de.jong@croanconsult.nl:

nov
9
ma
Online Training SMART-schrijven
nov 9 @ 09:00 – 12:30

Doel van de training

Tijdens de Online Training SMART-schrijven maak je kennis met de SMART-methode, leer je werken volgens de SMART-methode en leer je hoe je complexe situaties kunt verhelderen en resultaten beter kunt meten. Bekijk het volledige programma van de Training SMART-Schrijven.

Niveau

Het niveau van de Online Training SMART-schrijven HBO.

Prijsopgave

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • De prijs voor deze Online Training SMART-schrijven bedraagt €297,-

Trainingsdata

Deze online training bestaat uit 2 dagdelen en een follow-up:

 • Dagdeel 1: 9 november 2020, 09:00 – 12:30
 • Dagdeel 2: 16 november 2020, 09:00 – 12:30
 • Follow-up: 25 januari 2021, 09:00 – 12:30

Beschikbaarheid

Er zijn nog 6 plekken beschikbaar voor deze training.

Aanmelden

Gebruik onderstaand formulier om jezelf, of je medewerkers, aan te melden voor deze Online Training SMART-schrijven.

nov
10
di
Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden Amersfoort @ Seats2Meet Amersfoort
nov 10 @ 09:00 – 12:30

In de dagelijkse werkpraktijk heb je te maken met medewerkers of cliënten met psychische kwetsbaarheden. Deze mensen hebben veel kwaliteiten, maar vragen tegelijkertijd in de begeleiding specifieke aandacht. Waar moet je rekening mee houden? Hoe kan je deze groep motiveren? Hoe ga je met veranderingen om? En, wat doe je bij aanhoudend of ongewenst gedrag? Om het zo praktisch mogelijk te houden focust deze training zich expliciet op ‘gedrag’. Wat zie je? En, wat doe je?

Je leert welke types van gedrag je kan herkennen (signaleren) en welke aandachtspunten hierbij horen. Je krijgt inzicht in je persoonlijke voorkeursgedrag, je kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast krijg je handvatten en leer je vaardigheden hoe gemakkelijker om te gaan met deze medewerkers en cliënten.

Doelstelling training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De training heeft tot doel:

 • Verhogen van de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden.
 • Herkennen van belangrijke gedragingen horend bij psychische kwetsbaarheden.
 • Aanleren van basisvaardigheden in het omgaan met psychische kwetsbaarheden in de praktijk.

Doelgroep

Aan elke training kunnen bij voorkeur negen, maximaal twaalf medewerkers deelnemen. Het niveau van de training is op maat: MBO/HBO.

E-learning en voorbereiding training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Voorafgaand aan de training maak je de e-learning ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’. Voorwaarde van deelname aan de praktijktraining is het afronden met een voldoende van de e-learning. In de e-learning maken we onder meer gebruik van ‘De Begeleidingskaarten SBCM’. Deze kaarten zijn ontwikkeld voor de sociale werkvoorziening, maar zijn ook buiten de sociale werkvoorziening zeer praktisch bruikbaar om gedrag.

Daarnaast vragen we je vooraf een leerwens en casus naar Croan Consult te sturen. Met de leerwens en casus maakt de trainer het programma verder op maat.

M-learning

Croan Consult heeft een eigen methode ontwikkeld in het werken met acteur: M-learning, leren in het moment. Dit is een interactieve, drempelverlagende oefenvorm, waarbij we gebruik maken van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt als het ware onderdeel uit van de groep. Dit zorgt voor een natuurlijke respons van reageren en inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Hier spelen trainer en acteur op in en reiken coachenderwijs tools aan. Deze methode verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen.

Programma praktijktraining Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Programma dagdeel 1

 • Ontvangst en kennismaking
 • Ontstaan van psychische problematiek
 • Toepasbaarheid van de Roos van Leary
 • Interactief gesprek met een ervaringsdeskundige
 • Evaluatie en afronding dagdeel een

Programma dagdeel 2

 • Ontvangst en korte terugblik op het eerste dagdeel.
 • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
 • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
  • De werkinhoud
  • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
 • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
  • Vasthoudend gedrag
  • Faalangstig gedrag
  • Verstandelijk zwak gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Impulsief gedrag
  • Psychotisch gedrag
  • Niet-sociaal gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
 • Evaluatie en afronding.

Programma dagdeel 3

 • Ontvangst en korte terugblik op het vorige dagdeel
 • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
 • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
  • De werkinhoud
  • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
 • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
  • Vasthoudend gedrag
  • Faalangstig gedrag
  • Verstandelijk zwak gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Impulsief gedrag
  • Psychotisch gedrag
  • Niet-sociaal gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
 • Evaluatie en afronding.

Programma dagdeel 4 (follow up)

 • Ontvangst
 • Rendement van de basistraining:
 • Wat heb je geleerd?
 • Wat heb je ermee gedaan?
 • Wat heeft het concreet opgeleverd?
 • Update theorie
 • Casuïstiek: tips en trucs, met trainingsacteur
 • Evaluatie

Prijsopgave training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor  de e-learning ‘Psychische kwetsbaarheden’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Voor de training van vier dagdelen (inclusief follow-up) € 590, vrij van BTW.

BKN leden ontvangen 10% korting op de genoemde prijzen.

Planning

Locatie: Seats2meet, Amersfoort

Tijden: 9.00 uur- 12.30 uur.

 • Dinsdag 10 november 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 17 november 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 24 november 2020, 9.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 2 maart 2021, follow-up, 9.00 – 12.30 uur.

Aanmelden training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

Aanmelden kan per mail of via onderstaand formulier:

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.