Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening, Training voor midden en hoger kader

Wanneer:
9 mei 2019 @ 09:00 – 12:30
2019-05-09T09:00:00+02:00
2019-05-09T12:30:00+02:00
Waar:
Utrecht
Nederland

Als leidinggevende in een kringloopwinkel of de sociale werkvoorziening kom je voor vragen te staan als: ‘Hoe motiveer ik mijn mensen? Hoe zorg ik dat de resultaten worden gehaald? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe ga ik om met bijzonder gedrag? Hoe kan ik mijn medewerkers daadkrachtig aanspreken en toch in verbinding blijven?’

Croan Consult heeft speciaal voor leidinggevenden uit de kringloopbranche en de sociale werkvoorziening een training ‘leidinggeven’ ontwikkeld. Deze training helpt met het vinden van antwoorden, daarnaast geeft de training inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl, effectief leidinggeven, resultaten behalen, feedback geven en je mensen motiveren.

Doel van de training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Het centrale uitgangspunt bij de training is het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden, waarbij eigen identiteit, drijfveren, gezond verstand op één lijn met elkaar worden gebracht.

Doelgroep training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Aan elke training kunnen maximaal twaalf leidinggevende deelnemen. Het niveau van de training is MBO+/HBO.

Individuele intake

‘Hoe kan ik leidinggeven aan mijzelf, zodat ik vervolgens ook leiding kan geven aan anderen?’

Om tot maatwerk te komen starten we het traject met een intakegesprek/nulmeting (1 uur per persoon, plus 0,5 uitwerking). Dit gesprek heeft tegelijk een coachende functie. De input wordt gebruikt om de training af te stemmen op de individuele behoeften.

Als voorbereiding op dit intakegesprek maken de deelnemers de e-learning module ‘Roos van Leary’. Deze geeft inzicht in de eigen manier van communiceren. Het is een beproefd model om communicatie te verbeteren als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Actie is reactie! Tevens kunnen de reeds afgenomen individuele assessments, indien gewenst op vrijwillige basis, als onderlegger dienen, samen met de uitkomsten van de zelftest ‘Roos van Leary’.

Technische modules verdeeld over zes dagdelen, waarvan twee met acteur, plus een dagdeel follow-up

Tijdens alle modules besteden we aandacht aan specifiek leidinggegeven aan de doelgroep met al haar bijzonderheden.

Eerste dagdeel (ochtend)

 1. Module Instructie
  • Voorbereiding, voordoen, medewerkers laten doen, blijven volgen.
  • Een goed begin is het halve werk, een goede instructie wordt vaak onderschat.
  • Aandacht, luisteren en goed volgen zijn de succesfactoren. Welke kans laat jij als leidinggevende liggen in deze fase en wat doe je goed en ga je consolideren?
 1. Module Planning
  • Doelen, welke stappen zijn nodig om een doel te bereiken, verdeling van verantwoordelijkheid.
  • Begin met het einddoel in zicht! Alle neuzen dezelfde kant op. Door het doel gezamenlijk en groot genoeg te maken verlies je het niet uit het oog!

Tweede dagdeel (ochtend)

 1. Module Delegeren
  Minder doen en meer zijn is een uitdaging voor alle leiders. Zo heb je je handen vrij om echt aandacht te geven aan je medewerkers en het product.
 1. Module Kwaliteitszorg
  Hoe los ik kwaliteitsproblemen op?

Derde dagdeel (middag, met acteur)

Module 1-2-3-4 oefenen

Vierde dagdeel (ochtend)

 1. Module Omgaan met meningsverschillen
  Wanneer gebruik ik model gezamenlijk uitpraten en wanneer gebruik ik een autoriteitsbeslissing?
 1. Module Klachten en problemen
  Omgaan met werkproblemen en problemen buiten de werksfeer.

Vijfde dagdeel (ochtend)

 1. Module Disciplinegesprek
  Wanneer gebruiken we het motivatiemodel en wanneer het juridische model?

Zesde dagdeel (middag met acteur)

Module 5-6-7 oefenen

Zevende dagdeel (ochtend) na drie maanden

Follow-up bijeenkomst van een dagdeel, met acteur.

 • Wat heb je geleerd in de basistraining?
 • Wat heb je er meer gedaan?
 • Wat heeft het opgeleverd?
 • Welke vragen heb je nog?
 • Wat wil je nog verder oefenen?

Onderliggend gedachtengoed geïnspireerd op F. Covey

 • ‘Ik ga voorwaarts en geef mijn leven vorm, ik begin met het einde voor ogen!’

Wat wil ik bereiken met mijn team op korte en lange termijn en wat is mijn invloed op mijn medewerkers. Hoe zorg ik dat ik de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen. Hoe voer ik regie? Heb ik een plan? We behandelen de cirkel van invloed. Hoe behoud ik mijn energie door middel van mentale hygiëne.

 • ‘Ik denk in termen van winnen/winnen en stuur zo mijn medewerkers aan’

We zijn wederzijdse afhankelijk en alleen door échte samenwerking bereiken we ons doel. Wat moet ik doen om mijn medewerker vleugels te laten krijgen? Iedereen heeft talenten, ken je de talenten van jezelf en van je medewerkers? 

 • ‘Ik probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden’

Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. Veranderingen zijn soms lastig, wat wordt er van mij verwacht en wat verwacht ik van mijn organisatie?

 • ‘Als ik goed voor mezelf zorg ben ik tot veel in staat’

Periodieke vernieuwing van lichaam en geest zorgt ervoor dat je de andere eigenschappen kunt blijven ontwikkelen. Welke hulpbronnen heb je georganiseerd en welke mis je? Wat ga je hiervoor organiseren?

Competenties die aan de orde komen:

 • Leidinggeven (groep)
 • Stijlen van leidinggeven
 • Leidinggeven (individueel)
 • Intervisie en feedback
 • Pro activiteit, assertiviteit en eigenaarschap

Werkvormen training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

 • Presentatie en staan voor je verhaal
  De trainer presenteert zelf de theorie en de deelnemers gaan oefenen met presenteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn een werkinstructie of een planning. We kiezen altijd een onderwerp dat wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk.
 • Groepsproces en bedrijfscultuur
  De trainer confronteert en stimuleert deelnemers bij individueel gedrag en gedrag als groep: actieve deelname, samen veiligheid creëren, eigenaarschap nemen, spreken in de wij en zij vorm, invloed nemen en collegiaal gedrag. Positieve bijdragen worden onderstreept en beloond door positieve aandacht en complimenten. Op deze manier ervaren leidinggevenden wat wel en niet werkt en wat wel/niet motiveert. Zó werken we samen aan een prettige bedrijfscultuur.
 • Discussie en eigenaarschap
  De trainer nodigt de deelnemers uit om met elkaar te discussiëren. Op welke manier ga ik een vruchtbare discussie aan met mijn medewerkers en nodig ik ze uit tot meedenken en meepraten, zodat eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt bevorderd. We oefenen communicatieregels, zoals het stellen van open vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen en het geven van feedback.
 • Spelinterventies en plezier hebben in je werk
  We gieten de onderwerpen in spelvorm, op deze manier worden zware onderwerpen luchtig, wordt er gelachen en op een ontspannen manier geleerd.
 • Inbreng eigen casuïstiek met als einddoel intervisie
  Deelnemers worden middels inleveren van eigen leerwensen en casussen uit de praktijk tijdens de leergang gestimuleerd om met eigen voorbeelden te komen en van elkaar te leren. Hoe heb jij dit aangepakt en opgelost? Op deze manier groeit de groep naar mentorschap en intervisie
 • Oefeningen, praktijksimulatie (met acteur)
  Om de geleerde modules uit te proberen oefenen we met acteur als levend lesmateriaal. Op deze manier komt het geleerde in de bloedbanen, voordat ze het in de praktijk gaan toepassen.
 • Borging
  Terugkom dagdeel na twee maanden.
  Ondersteuning per email door trainer bij vragen uit de praktijk tot zes maanden na de training.

M-learning

Croan Consult heeft een eigen methode ontwikkeld in het werken met acteur:

M-learning, leren in het moment. Dit is een interactieve, drempelverlagende oefenvorm, waarbij we gebruik maken van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt als het ware onderdeel uit van de groep. Dit zorgt voor een natuurlijke respons van reageren, in plaats van wat deelnemers denken dat het ‘gewenste gedrag’ is. Hier spelen trainer en acteur op in en reiken coachenderwijs tools aan. Deze methode verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen.

Bijzonderheden

Het traject omvat zeven dagdelen (verdeeld over vier dagen), elk dagdeel duurt 3,5 uur, waarvan we twee dagdelen werken met acteur, inclusief een follow-up, met acteur.

De totale doorlooptijd omvat ongeveer zes weken. Na drie maanden plannen we een follow-up van een dagdeel.

Prijsopgave.

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor  de e-learning ‘Roos van Leary’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Per intakegesprek € 179 (1 uur gesprek, 0,5 uur uitwerking), vrij van BTW.
 • Voor de training van zeven dagdelen € 747, vrij van BTW.

Totaalprijs per deelnemer € 995*

*BKN leden ontvangen 10% korting

Planning

 • Donderdagochtend 9 mei ochtend
 • Woensdag 22 mei, hele dag
 • Woensdagochtend 5 juni ochtend
 • Donderdag 20 juni hele dag
 • Woensdagochtend 9 oktober

Locatie: Seats2meet Moreelsepark 65 Utrecht (Hal Centraal station) 

Ochtenden van 09.00-12.30 (zonder lunch), hele dagen van 9.00-16.30 (met lunch)

Aanmelden Training Leidinggeven kringloopwinkels en sociale werkvoorziening

Voor aanmeldingen vul je onderstaand formulier in, of mail naar wietske.de.jong@croanconsult.nl:

Ga naar het Nieuwsoverzicht