Nieuws over Training en Coaching, Croan Consult

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

MET NALETREXON KAN ALCOHOL VERSLAVING VOORKOMEN WORDEN

Het middel Naltrexon kan jongeren op puberleeftijd helpen een alcoholverslaving te voorkomen als ze volwassen zijn. Dat wijst een onderzoek uit van de Universiteit van Adelaide.

Tijdens het onderzoek kregen muizen Naltrexon toegediend die het immuunsysteem van de hersenen blokkeert. Het drinken van alcohol heeft zo niet meer de euforische werking die het eerst had. Naltrexon wordt soms in verslavingsbehandeling gebruikt om ontwenningsverschijnselen te verminderen. Het is een van de eerste onderzoeken die een link ontdekte tussen de immuniteit van de hersenen en het verlangen om te drinken. Vooral ’s avonds werd het verlangen naar alcohol minder, wanneer de hunkering het grootst is.

Ingmar Franken, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet het niet snel gebeuren dat Naltrexon gebruikt wordt in preventieve sfeer. ‘Om het bij kinderen toe te dienen lijkt me ‘een vlieg vangen met een kanon’. Ook is er een praktisch probleem. Dat middel moeten jongeren uiteraard vrijwillig nemen en ik kan me niet voorstellen dat de doelgroep dit vrijwillig gaat doen. Ik zie veel meer in psychologische en maatschappelijke interventies om drinkgedrag bij jongeren te verbeteren.’

Het artikel is gepubliceerd in Brain, Behavior and Immunity.

Bron: lef-magazine.nl 

Wil je meer weten over verslaving en psychiatrie? Neem vrijblijvend contact op voor een aanbod of maat, of lees hier de trainingsbeschrijving. 

 

Toename in gebruik van ADHD medicatie methylfenidaat lijkt voorbij

Het aantal gebruikers van het ADHD -middel methylfenidaat is in 2016 weliswaar nog met een half procent gestegen, maar het aantal verstrekkingen steeg in 2016 voor het eerst niet, maar bleef gelijk. Het aantal gebruikers in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar is in 2016 met ruim 5% afgenomen, zo meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Nederlandse apotheken verstrekten in 2016 aan 230.000 personen één keer of vaker het ADHD-geneesmiddel methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dat zijn er duizend meer dan het jaar daarvoor, een zeer beperkte groei van ‘maar’ een half procent. Zo’n tien jaar geleden nam het aantal gebruikers van methylfenidaat nog toe met ongeveer 20% per jaar. Sindsdien is de jaarlijkse procentuele groei steeds kleiner geworden.

Naast methylfenidaat, het meest gebruikte ADHD-middel, is in 2016 aan 33.000 personen dexamfetamine verstrekt. Dat zijn er ruim 3000 meer dan in het jaar ervoor, een toename van 10%. Aan zo’n 6000 mensen is in 2016 het ADHD-middel atomoxetine (Strattera) verstrekt. Dit middel kent al sinds 2013 een daling in het aantal gebruikers.

Daling in 2017

De sterk afgenomen groei van het aantal gebruikers van methylfenidaat wordt grotendeels bepaald door de jongere leeftijdscategorie. Wellicht is dat het gevolg van de (media)aandacht in de afgelopen jaren voor het voorschrijven van deze medicatie bij kinderen. Van de 230.000 methylfenidaat-gebruikers hadden er 94.000 een leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. Dit zijn er 5000 – oftewel 5% – minder dan in 2015, toen het aantal jonge gebruikers van methylfenidaat voor het eerst afnam, met 2,5%. Dat het overall-aantal gebruikers van methyl-fenidaat in 2016 toch nog licht is gestegen komt door de gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Hun aantal is met zo’n 7000 toegenomen.

Aan de lichte stijging van het aantal gebruikers van methylfenidaat lijkt een einde te komen. Uit de verstrekkingscijfers van de apotheken blijkt namelijk dat het aantal gebruikers van methylfenidaat in het jaar dat loopt van juli 2016 tot en met juni 2017 met zo’n 2% is afgenomen.

Ook andere maten, zoals het aantal verstrekkingen en de totale door apothekers verstrekte hoeveelheid uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), wijzen op minder gebruik van methylfenidaat. Het totaal aantal verstrekkingen in het kalenderjaar 2016 is ten opzichte van een jaar eerder voor het eerst niet gestegen, maar gelijk gebleven. In de periode juli 2016 tot en met juni 2017 is het aantal gedaald, met een kleine procent ten opzichte van 2016. Het aantal verstrekte DDD’s nam in 2016 nog met 3% toe, maar in de periode juli 2016 tot en met juni 2017 bleef het in vergelijking met 2016 gelijk.

Dexamfetamine

Voor dexamfetamine worden in 2017, als de trend van de eerste helft van dit jaar zich in de tweede helft van 2017 voortzet, voor het eerst minder gebruikers geteld dan in 2016. Mogelijk is dat zo’n 3%. Ook hier lopen de jongeren voorop. In de leeftijds-categorie 6 tot en met 15-jarigen is het aantal gebruikers van dexamfetamine al in 2016 voor het eerst niet gestegen, maar gelijk gebleven.

 

Halfjaarcijfers tonen afname aantal gebruikers van methylfenidaat in 2017

SFK PW38 2017.jpg

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

‘De stap naar buiten’: Training individuele detachering blijkt succes

Met de groepsdetacheringen in het begin van dit jaar, is nu 70 procent van de Wsw-medewerkers gedetacheerd bij een werkgever in de regio. De focus ligt nu op het naar buiten brengen van mensen vanuit de beschutte omgeving van Permar door individuele detacheringen. Om dit proces te ondersteunen is door Croan Consult de training ‘De Stap naar Buiten’ ontwikkeld. Deze training helpt medewerkers om buiten Permar aan de slag te gaan en om van hun detachering een succes te maken.
Permar de stap naar buiten
Samen met collega’s ontdekken ze wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze daar voor moeten doen.

De eerste groep van 24 deelnemers heeft de training in april afgerond. Voor vier medewerkers bleek de stap naar buiten toch (nog) niet haalbaar, maar tien medewerkers hebben inmiddels een plek gevonden buiten Permar en nog eens vier hebben een leerwerkplek of stage gevonden. Met nog lopende sollicitatiegesprekken voor vier anderen, kunnen we de training een succes noemen. Eind mei is er dan ook een tweede groep van 24 deelnemers gestart.

Twee deelnemers uit de eerste groep vonden hun weg naar respectievelijk de gemeente Wageningen en Asito. Hieronder delen zij hun verhaal.

De stap naar buiten van EricaDe stap naar buiten 
Het is mooi om te zien hoe dingen soms op hun plek vallen. Zo ook voor Erica, die net bericht heeft gekregen dat ze een leerwerkplek krijgt bij de gemeente Wageningen als budgetcoach. Tijdens de training bleek dat Erica weliswaar geen diploma’s had, maar wel heel veel ervaring, onder andere in de administratie bij Permar: “Tijdens de training begon ik wat dingen bij elkaar te leggen. Wat ik leuk vind is administratief dingen uitzoeken en uitvogelen. Dus dacht ik eerst aan iets van boekhouden. Maar ik help ook graag mensen. Ik krijg vaak vragen van mensen die ergens niet uitkomen en dan zoek ik het voor ze uit. Zo kwam ik uit bij een opleiding tot budgetcoach. In overleg met mijn jobcoach heb ik een plannetje gemaakt en toen ik mijn gesprek met de gemeente Wageningen had, heb ik dat voorgelegd aan projectleider Jolanda Verkade. Die reageerde ook heel enthousiast en ging meteen aan de slag. Nog geen half uur na mijn gesprek belde ze me dat ze mogelijkheden zag voor een leerwerkplek bij budgetbeheer van de gemeente Wageningen.”
En dat is nu dus officieel. Samen met de gemeente kijkt ze nu nog wat de beste opleiding voor haar is: “Ik kan dan al werkend leren en wie weet kan ik daarna wel verder met een opleiding schuldhulpverlening?” Erica is blij dat ze nu actie heeft ondernomen: “Ik werk al bijna 25 jaar bij Permar en daar kennen ze mij. Ik vind het fijn om nu vanuit Permar gedetacheerd te worden, zodat de gemeente de kans heeft om mij beter te leren kennen. Het maakt de overgang makkelijker.”

De stap naar buiten van HenkHenk
Iedereen is zo gewend Henk te zien achter de balie van Permar, dat het tóch wel een beetje vreemd is om hem te treffen in het gemeentehuis van Ede in een overhemd van Asito. Henk maakte ‘De Stap naar Buiten’ en begeleidt het schoonmaakteam van Asito bij de gemeente Ede in verband met een ziekteverlof. “Het ging allemaal redelijk snel”, vertelt Henk. “Toen ik voor deze werkplek gevraagd werd, was ik niet heel actief op zoek, omdat ik het op de receptie van Permar ook heel erg naar mijn zin had. Maar Permar gaat sluiten en het is nog niet duidelijk wat er met het gebouw gebeurt, dus ik dacht: ‘waarom niet?’ Misschien opent het een nieuwe deur. Ik ga dit gewoon proberen.”
Een dappere beslissing na twintig jaar Permar en zeven jaar werken bij de receptie. De nieuwe werkplek heeft wat voordelen: “De werktijden zijn hier prettiger. We hebben hier geen diensten, dus meer regelmaat. Het is een hele zelfstandige functie en ik ben redelijk vrij om mijn werk zelf in te delen.” Voor een gezelligheidsmens als Henk is het wel even wennen dat hij nu meer alleen werkt: “Het is een leuke groep en ik ben het aanspreekpunt voor de medewerkers en heb dus wel veel contact met ze, maar het is niet hetzelfde als werken in het team op de receptie.”
En de toekomst? Henk staat open voor alle mogelijkheden: “Ik vervang iemand en het is niet helemaal zeker voor hoe lang. Als Asito mij vraagt te blijven (hier of op een andere locatie), dan ben ik daar zeker in geïnteresseerd. En als morgen zou blijken dat er een koper voor het gebouw is, met een detacheringsplek voor mij op de receptie, doe ik dat ook met plezier.”

De individuele detacheringen lopen goed. Het koudwatervrees is aan het verdwijnen doordat de collega´s bij Permar zien dat mensen die hun
voorgingen het naar hun zin hebben bij de nieuwe werkgevers. Reden dus om vol gas door te gaan met de trainingen.

Durf jij te vragen naar zelfmoord?

Door: ‘Klaartje’ 

In februari zag ik voor het eerst de documentaire “In het hoofd van mijn zusje” van Ingrid Kamerling, een kwetsbaar portret over haar zus Vivian die leed aan angsten en keuzestress en uiteindelijk op 24-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Na de documentaire volgde een nagesprek over de thema’s van de film: kwetsbaarheid, depressie en zelfdoding met als doel de taboe doorbreken en openheid creëren. Aangezien ik zelf veel herken in deze thema’s wil ik hier graag meer openheid in creëren, omdat ik steeds weer ervaar hoe belangrijk het is te kunnen delen.

TABOE

Helaas is het vaak nog lastig deze thema’s te bespreken en openheid te creëren. Te vaak nog volgt er onbegrip en oordeel. En ik denk niet eens dat dit altijd een kwestie is van onwil maar eerder een niet weten hoe ermee om te gaan. En dat begrijp ik wel. Want hoe moeilijk is het ook om te horen dat iemand waar je van houdt zich ellendig voelt. Of nog erger: als iemand waar je van houdt, uitspreekt niet meer te willen leven. Dat is iets wat je niet wilt horen, daar wil je het liefste van weg, het minder erg maken voor die ander. Zo’n opmerking roept angst en verdriet op. Want stel je voor dat het echt gebeurt. Helaas herken ik de wanhoop en het niet meer willen leven maar al te goed. En hoezeer ik ook begrijp dat het voor anderen zwaar is om te horen, ik heb ook ervaren wat het met je doet als deze gedachten er niet mogen zijn.

ONBEGRIP

Als 22-jarige had ik voor het eerst moed verzameld deze gedachten te delen met mijn psycholoog van destijds. Met klotsende oksels en rode wangen van schaamte vertelde ik hem dat ik soms het gevoel had niet meer te willen leven. Hij keek me ongeïnteresseerd aan, hangend in zijn stoel, met zijn benen op tafel en zei: “Als jij voor een trein wil springen, moet je dat vooral lekker doen”. Geen begrip, geen luisterend oor, geen steun. Helaas kreeg ik bij een aantal andere therapeuten ook weinig begrip. Opmerkingen als: “Dit mag je niet zeggen want dan doe je je ouders verdriet”, “Dat is helemaal niet wat je wil” of “Dit zeg je alleen maar om aandacht te vragen, je bent aan het manipuleren”. Ik heb de meest bizarre opmerkingen voorbij horen komen.

‘Ik heb de meest bizarre opmerkingen voorbij horen komen.’

Maar ook bij bekenden stond ik vaak met mijn mond vol tanden. Opmerkingen als: “Je hebt zoveel mooie dingen om voor te leven, kijk eens om je heen”. Of deze: “Er zijn mensen die knokken tegen een ernstige ziekte en niets liever willen dan leven. Je kunt het niet maken dit te zeggen”. Of nog een mooie: “Ach joh, zo erg kan het toch allemaal niet zijn. Richt je op de positieve dingen; de zon die schijnt, de bloemetjes die bloeien, de vogeltjes die fluiten”. Maar de allermooiste blijft: “Weet je, iedereen heeft wel eens een slechte dag, ik had er gisteren nog zo eentje. Het komt wel goed”.

NIET ECHT DOOD WILLEN

Rondlopen met zo’n gedachte is heftig, pijnlijk en maakt eenzaam. Het is geen pretje te voelen dat je niet meer verder wil leven. En zo’n gedachte is iets waar je je voor schaamt waardoor je er vaak al heel lang alleen mee rondloopt, voordat je het eindelijk uitspreekt. Die gedachte is er ook niet van het ene op het andere moment maar wordt vaak voorafgegaan door een periode van knokken, somberheid, angsten, eenzaamheid en nog veel meer. Ik wist juist vaak heel goed dat ik alles had om voor te leven. Dat ik een “rijk” leven heb, dat heel veel mensen me niet zouden willen missen, dat er mensen zijn die het veel slechter hebben dan ik. En dat maakte het gevoel van falen en mislukking juist alleen maar groter. Want waarom wilde ik er dan toch niet meer zijn?

‘Rondlopen met zo’n gedachte is heftig, pijnlijk en maakt eenzaam.’

Eigenlijk is het niet dat je echt dood wilt, je wil ZO niet verder. Tenminste dat was bij mij zo. Ik wilde niet echt dood. Ik wilde alleen maar dat de pijn ophield, ik wilde weg uit de strijd, weg van de somberheid en het gevoel dat beter worden onmogelijk leek. Ik wilde rust. Het doet pijn als ik terug denk aan de momenten dat ik bijvoorbeeld schreeuwend en smekend in de auto zat en alleen maar

kon roepen: “Ik wil dood, ik wil niet meer, laat me alsjeblieft dood gaan!” Me afvragend wat er zou gebeuren als ik het stuur los zou laten. Vaak heb ik gedacht: “Als ik mezelf nu te pletter rijd tegen deze boom, dan zou ik dat niet eens erg vinden”. En natuurlijk dacht ik op die momenten aan iedereen die ik hiermee enorm veel verdriet zou doen. Maar misschien heel egoïstisch: ik voelde vooral mijn eigen pijn, de eenzaamheid, de somberheid. Overal waar ik ging, nam ik het met me mee en ondanks de steun van anderen was ik degene het moest zien te dragen, elke dag opnieuw.

WAT HELPT?

Begrip, oprechte interesse, erkenning en het erover mogen hebben is het allerbelangrijkste. Durf te (door) te vragen zonder oordeel, laat weten dat je er bent, dat je de ander ziet en hoort en verwacht vooral niet dat je het op moet lossen. Erken uiteraard ook je eigen angst die het oproept, want ook dat mag er zijn. Maar probeer te onthouden: praten helpt de gedachten aan zelfmoord te relativeren en een goede plek te geven. Het creëert ruimte.

‘Praten helpt de gedachten aan zelfmoord te relativeren en een goede plek te geven.’

Ikzelf ben er nog niet en wordt nog wel eens overvallen door deze gedachten. Maar gelukkig heb ik lieve mensen om me heen met wie ik deze gedachten kan en mag delen. En dat zorgt ervoor dat ik iedere keer weer kracht vind door te gaan.

Wil je meer weten? Of weten hoe je dit in de praktijk kan toepassen? Volg de training ‘omgaan met suïcidaliteit’.  

Bron: Samenzonderstigma 

Camerabeeldspecialisten met autisme zijn beter

Politie: 'Camerabeeldspecialisten met autisme zijn beter'

Foto: Politie Den Haag
 

Politie: ‘Camerabeeldspecialisten met autisme zijn beter’

Bij de politie-eenheid Den Haag werken sinds maart van dit jaar vier camerabeeldspecialisten met autisme. ‘Zij hebben in grote politieonderzoeken al een aantal subjecten gespot en bewijs gevonden. Door hun autisme kunnen ze zich lang op een scherm concentreren. Zo hebben ze van hun beperking een kwaliteit gemaakt’, meldt de politie maandag aldus blikopnieuws.nl

Callcenter

Yannick, een van de vier specialisten, werkte eerder in een callcenter. ‘Maar daar werd ik ontslagen omdat ik te klantvriendelijk was. Dat wil zeggen, ik probeerde de klant tot in het kleinste detail te helpen, wat natuurlijk veel te lang duurde.’ Werk vinden én werk houden is voor veel autistische mensen niet eenvoudig.

Detacheringsbureau

Detacheringsbureau AutiTalent is gespecialiseerd in passend werk voor mensen met autisme vinden. Dit bureau heeft de vier specialisten geselecteerd en begeleidt ze ook bij het werk. De vier werknemers worden betaald met subsidie van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP).

Gezellig praatje

Ingrid Timmer van AutiTalent: ‘Mensen met autisme hebben moeite met de verwerking van prikkels, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het herkennen van emoties. Daarom hebben ze heldere en concrete communicatie nodig, zeker bij het werk. Ook zijn ze op het werk niet altijd in voor een “gezellig praatje”. Vaak willen ze gewoon door met hun werk. Niet om onaardig te zijn, maar omdat ze vinden dat ze daarvoor gekomen zijn‘.

Aandacht voor detail

Door hun uitzonderlijke concentratievermogen en aandacht voor detail pikken deze autistische recherchemedewerkers sneller en beter dan een gemiddelde rechercheur juist die beelden eruit die cruciaal in een onderzoek kunnen zijn. Recherchekundige Jory de Groot werkt in haar vrije tijd als vrijwilligster met mensen met autisme. Zo kwam ze op het idee dat mensen met autisme wel eens uitermate geschikt zouden kunnen zijn voor het uitkijken van camerabeelden. Eerder onderzoek van TNO naar de inzet van mensen met autisme in cameratoezichtcentrales bevestigde Jory in deze gedachte.

Honderden uren beeldmateriaal

In onderzoeken bekijkt de politie vaak honderden uren aan beelden van toezichtcamera’s om een zaak te reconstrueren of om de bewijslast rond te krijgen. Bij de beelden die de vier specialisten tot nu toe bekeken, zaten bijvoorbeeld beelden van toezichtcamera’s in stations en trams. ‘Zeker op beelden tijdens de spits zien de collega’s heel veel mensen tegelijk‘, vertelt Jory die aanspreekpunt voor de specialisten is.

Belabberde beeldkwaliteit geen probleem

‘Deze beelden waren vaak van een belabberde kwaliteit. Dat ze uiteindelijk iemand die aan het signalement van de gezochte verdachte voldeed, uit de mensenmassa pikten, noem ik dan ook een topprestatie. Voor een rechercheur zou dat echt veel lastiger zijn, zowel om vol te houden als om daadwerkelijk iemand te spotten.’

Met elkaar meekijken

‘Per collega kunnen ze zo’n vijf uur per dag aan beeld verwerken’, vertelt Jory. ‘De vier collega’s werken vier dagen per week, dus reken maar uit hoeveel uur per week ze verwerken. Ze werken ook goed samen, geven elkaar tips, maken afspraken over hoe ze elkaar zo min mogelijk storen bij het werk. Ook kijken ze met elkaar mee als iemand twijfelt over wat hij op beeld ziet en rapporteren nauwgezet over hun werk.’

De vier medewerkers zijn voor de duur van zes maanden gedetacheerd. Een evaluatie moet vervolgens laten zien of dit voor herhaling vatbaar is, met eventuele aanpassingen.

Bron blikopnieuws.nl

 

Een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op tijd herkennen

In een vernieuwde handreiking is er speciale aandacht voor de mogelijkheden voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid bij jongvolwassenen. Dit voorkomt overvraging en helpt om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van de jongere.

Aan het uiterlijk kun je niet zien of iemand een licht verstandelijke beperking (lvb) heeft of zwakbegaafd is. Hierdoor kan het zijn dat deze mensen overvraagd worden op school, het werk of in het alledaagse contact. Dit leidt tot faalervaringen, gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Deze nare gevoelens uiten zich onder andere in opstandig gedrag. De buitenwereld ziet hen als lastig, terwijl het niet gaat om ‘niet willen’ maar om ‘niet kunnen.’

Handreiking

De herziene versie van de Handreiking vroegsignalering van een lvb en zwakbegaafdheid beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, door professionals in het sociale domein. De handreiking bestaat uit 3 onderdelen:

1) Informatie over de normale of gemiddelde ontwikkeling

2) Screeningsinstrumenten die ontwikkelingsachterstanden, maar ook indirecte kenmerken in kaart brengen

3) Instrumenten voor verdiepende diagnostiek naar een lvb en zwakbegaafdheid

Download de Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid. Signaleren van achterstanden in de (kinderlijke) ontwikkeling en van factoren die het risico daarop vergroten. Door Netwerk Gewoon Meedoen en Kenniscentrum Lvb.

Bron: www.klik.org 

Vacature Croan Consult training en coaching B.V.

Functie: Secretaresse/management-assistente/trainingsorganisatie

Vanaf: 1 december 2017

Uren: 24-28 uur

Croan Consult, training & coaching

Croan Consult is een bureau gericht op groei en ontwikkeling van professionals, organisaties en bedrijven. Onze dienstverlening omvat training, blended learning, (e-learning in combinatie met praktijktraining) en coaching. De inhoud van onze diensten komt tot stand in samenspel met de opdrachtgever. Een aanbod gericht op de praktijk, uitgevoerd door ervaren en inspirerende trainers en coaches uit de praktijk.

Wegens vertrek van onze huidige medewerker zijn we op zoek naar een secretaresse/management-assistente/planner-organisator. 

Wat vraagt Croan?

Opleiding en/of ervaring

 • HBO opgeleid of vergelijkbare ervaring in secretariële, administratieve richting.
 • Aantoonbaar grote computervaardigheid (Word, Excel, Power Point).
 • Affiniteit met het je eigen maken van een nieuw software programma, Coachview, cursusadministratiesoftware en aanleren van basiskennis van Moodle, Learning Management System.
 • Taalvaardig in woord en schrift (NL).

Profiel

 • Je werkt in grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd.
 • Je hebt een klantgerichte houding, zakelijk en dienstverlenend, zowel extern als intern.
 • In hectische periodes houd je je hoofd koel. 

De taken

 • Organisatie-planning trainingen
  • Via mail en telefonisch contact met opdrachtgevers, trainers, ervaringsdeskundigen en acteurs.
  • Planning en administratie verwerken in Coachview (www.coachview.net)
 • Ondersteuning directeur
  • Gedeeltelijk agenda beheer en afspraken plannen.
 • Ondersteuning trainers
  • Uitwerken en verzenden cursusmateriaal.

Wat biedt Croan?

 • 24-28 uur waarbij uitbouw van het aantal uren tot de mogelijkheden behoort.
 • Een inspirerende werkomgeving met betrokken en gedreven collega’s.
 • Ruimte voor persoonlijke initiatief en groei.
 • Marktconform salaris.

Werktijden en werkplek

 • Werkplek, Gestelsestraat 103, Eindhoven.
 • Werktijden in overleg. Enkele uren thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór maandag 4 september 12.00 uur naar info@croanconsult.nl. Meer informatie? Bel Ton Kitzen via 06 53 24 27 57.

Sollicitatiegesprekken zijn op 5 en 7 september.

Download hier de vacaturetekst in pfd: Vacature functie secretaresse management-assistente trainingsorganisatie

Croan viert haar 10 jarig jubileum!

Croan Consult vierde op 13 juli jl. haar 10 jarig jubileum. Wij kijken terug op een mooi feest. Met veel dank aan alle opdrachtgevers, collega’s, vrienden en familie die dit feest met ons hebben gevierd!

Openingsspeech

Openingsspeech 

Inleiding ervaringsdeskundigen

Inleiding ervaringsdeskundigen

Workshop ervaringsdeskundige

Workshop ervaringsdeskundige

Workshop kansspelproblematiek met ervaringsdeskundige

Workshop gokproblematiek

met ervaringsdeskundige

Opbrengst naar Boostourtalent

Opbrengst naar Boost our Talent

Boost our Talent

Boost our Talent

Netwerken

Netwerken 

 Netwerken

Netwerken

Netwerken

Netwerken

Gastoptreden Astrid van Hout

Gastoptreden Astrid van Hout

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens

Coverband Betty Blue met gastoptredens 

Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige?

De kracht van ervaringsdeskundigen wordt steeds duidelijker. Voor verschillende trainingen zet Croan consult ervaringsdeskundigen in. Dit doen we bijvoorbeeld voor de training psychische kwetsbaarheden, waarbij Marijke vertelt over haar autisme en deelnemers haar vragen kunnen stellen. De meerwaarde hiervan wordt door deelnemers steevast erkend. We zijn hier dan ook erg trots op! 

Op ons 10 jarig jubileum feest hebben verschillende ervaringsdeskundige van ons een workshop gegeven voor de gasten. En, wat een schitterende reacties hebben we hier op gekregen. Grote waardering voor de openheid, kwetsbaarheid en vooral de kracht waarmee deze ervaringsdeskundigen hun verhaal uitdragen. 

ervaringsdeskundige

Wil je meer weten over de inzet van een ervaringsdeskundige? We beantwoorden graag je vragen! 

Om meer te lezen over de meerwaarde klik hier voor het verslag van de masterclass ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid aan innovatie in ggz en opvang’ in Utrecht. 

 

Jaarrapport Wsw-statistiek 2016

De WSW is in 2016 met 5000 mensen gedaald. Pensionering blijkt de belangrijkste reden van uitstroom te zijn.

Dit blijkt uit  jaarrapportage Panteia. 

Het gehele jaarrapport van de WSW over 2016 staat online. Klik hier om hem te downloaden en in te zien! 

Praktijkvoorbeeld training Motiverende gespreksvoering met gebruik van de Roos van Leary

De organisatie die we vandaag trainen is onlangs overgegaan naar ‘zelfsturende teams’. Tijdens de training ‘Motiverende gespreksvoering’ is er veel beklag over de betrokkene leidinggevende. We noemen hem René. We besluiten dit beklag te gebruiken om de deelnemers inzicht te geven in de Roos van Leary; een interpersoonlijk communicatie model.

 

Als René halverwege de ochtend de training binnenkomt om tussendoor iets met een van de deelnemers af te stemmen, vraag ik hem of hij even tijd heeft om aan te schuiven in de training. René stemt hiermee in.

Op de grond ligt een vloermat van de Roos van Leary met een omvang van ongeveer drie meter. René geeft aan dat hij ‘een beetje’ bekend is met de Roos. We vragen René waar hij zichzelf in herkent voordat de verandering rondom de zelfsturende teams startte. René gaat staan in de hoek van: ‘bepaler en grenzensteller’ (linksboven/ tegen-boven in de Roos). Vanuit wat zijn vorige functie van hem vroeg is dit goed te verklaren. De deelnemers herkennen dit bij René. 

roos van leary

Welk gedrag is wenselijk voor een leidinggevende bij de aansturing van zelfsturende teams? René gaat direct staan in de segmenten ‘Volger en Ondersteuner’ (rechtsonder/samen-onder in de Roos). De deelnemers herkennen dit gedeeltelijk. We bespreken wat dit concreet betekent in de praktijk voor René en de deelnemers. René stelt zich in de groep bijzonder kwetsbaar op en vertelt wat de verandering naar de zelfsturende team voor hem betekent. De samenvatting is dat René actief zijn best doet om te communiceren vanuit ‘Volger/Ondersteuner’, maar op spannende momenten ‘terugvalt’ in het gedrag vanuit de ‘Bepaler/Grenzensteller’. Dat is logisch, want onder stress zijn we sneller geneigd om te kiezen voor gedrag waar we mee bekend zijn. Het valt hem soms dan ook zwaar om in de gewenste (tegenovergestelde) hoek te blijven. René werkt hard aan zichzelf en heeft onlangs ook een opleiding gevolgd.

Met elkaar bespreken we nu ook de positie van de teamleden. Wenselijk is dat zij positie in ‘Leiding’ en ‘Good Guy’ innemen (rechtsboven/samen-boven in de Roos). Vervolgens maken we afspraken over de manier waarop de teamleden en René elkaar aanspreken op momenten dat het spannend en lastig wordt.

Voor dit moment laten we het hierbij. Maar…. er gebeurt ’s middags nog meer…

Tijdens de lunchpauze arriveert de acteur voor het dagdeel in de middag. Ik praat hem bij over de gebeurtenissen in ochtend en de kwetsbare opstelling van René en de deelnemers. In overleg met de acteur stem ik af dat hij in de middag in de ‘Ondersteuner/Volger’ positie gaat zitten, of te wel: het gewenste gedrag van leidinggevende René.

Twee deelnemende teamleden observeren deze middag in welke segmenten van de Roos de acteur en de deelnemers zich bevinden. Na ongeveer anderhalf uur roepen de twee observatoren dat de teamleden door hun gedrag zelf de leidinggevende in de positie van ‘Grenzensteller/Bepaler’ drukken. Renés gedrag wordt gestuurd door de teamleden die zich ‘stil’ en ‘opstandig’ gedragen. De stille en opstandige houding roept bij René automatisch op dat hij zich als bepaler en grenzensteller gedraagt. De teamleden benoemen enkele voorbeelden uit de ochtend en de middag. Ook komen er nu gebeurtenissen van de afgelopen maanden naar voren, waarin dit speelde. Het team beseft wat de invloed is van hun eigen houding en hun gedrag. Het gaat nu niet langer over de leiding, maar over hunzelf en wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid in deze is. Ze nemen de ‘Leidende’ positie in de Roos. De deelnemers bespreken wat dit voor hun kan betekenen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ook maken ze afspraken over welke personen in het team het proces bewaken en hoe ze het bespreekbaar maken mocht het spannend, ingewikkeld of lastig worden.

Na afloop van de training praten we leidinggevende René bij over de inzichten van de middag. Hij is blij dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. Ook hij blijft experimenteren. Dit vraagt scherp blijven op het proces en steeds blijven afstemmen met zijn team. De verwachting is dat hij en het team nog vaak met bovenstaand gedrag te maken zullen krijgen. Patronen zijn niet zomaar weg. Het voltallige team heeft echter wel een zeer belangrijke stap gezet in inzicht én verandering! In het team gaat het inmiddels niet enkel meer over de inhoud, maar over het eigen proces en de eigen verantwoordelijkheid!

Uiteraard respecteren wij de privacy van de betrokkenen en René is dan ook een fictieve naam.

Met speciale dank voor trainer Richard Steenbergen en acteur Tom van Straaten voor hun inzet en het delen van deze ervaring.

 

Voor meer informatie over de training ‘Roos van Leary’ klik hier.

Om meer te weten over de training ‘Motiverende Gespreksvoering’ klik je hier.

 

Roos van Leary

 

 

 

 

Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is veel te laag

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte is veel te laag, terwijl het merendeel van hen dolgraag aan het werk wil. Debanenafspraak zou daar wat aan moeten doen. Van de beloofde extra banen is niet veel van terecht gekomen. ‘De banenafspraak is failliet’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in Nieuwsuur. Dat melden Ieder(in) en Nieuwsuur. 

Arbeidsbeperking

Tussen 2013 en 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moeten nieuwe, duurzame banen zijn, zoals beloofd in de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat het vooral gaat om tijdelijke contracten, detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en allerlei draaideurconstructies. 

“Staatssecretaris Klijnsma is de belofte niet nagekomen. Het gaat nu vooral over het verschuiven van werk van de ene naar de andere regeling”, stelt Soffer. De staatssecretaris weigerde bij Nieuwsuur in gesprek te gaan over de banenafspraak. “Ze kan ook niet anders dan constateren dat de belofte zo niet kan worden nagekomen.”

Ook de Rekenkamer uitte deze week forse kritiek, onder andere over het gebrek aan duurzame banen en het ontbreken van goede informatie over de effectiviteit van de banenafspraak. De uitvoering verloopt erg stroef: zowel werkgevers als werknemers klagen over bureaucratie en onduidelijkheid.

De wet moet op de schop, zegt Illya Soffer aan het adres van een nieuw te vormen kabinet. Zowel werkgevers als werknemers hebben behoefte aan meer zekerheden. ‘En meer ambitie en minder bureaucratie. Alleen dan komen er meer reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking.’ Ook werkgevers organisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO zouden graag minder bureaucratie en gemakkelijkere regelgeving zien. Volgens hen is de toenemende bureaucratie de reden waardoor de Banenafspraak niet gehaald wordt.

Klijnsma laat Nieuwsuur weten dat ze de uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak gemakkelijker wil maken voor werkgevers. “Dit heeft ook al tot meerdere aanpassingen geleid. Ik begrijp dat werkgevers er belang bij hebben om uit een ruimere doelgroep te kunnen kiezen. Het gevaar is daarbij natuurlijk wel dat de meest kwetsbare groep waar de banenafspraak voor is gemaakt, dan achteraan komt te staan. Dat wil ik niet”, aldus Klijnsma.

Bron: Redactie Nationale Zorggids 

Meer weten over omgaan met mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt? We denken graag met je mee! 

Psychische kwetsbaarheid op het werk

Veel werkgevers hebben – vaak zonder dat ze dit weten – mensen met een psychische aandoening in dienst. Juist op het werk blijkt het lastig om open om te gaan met een psychische aandoening. Angst voor vooroordelen speelt daarbij een grote rol. Maar wanneer psychische aandoeningen bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen.

Het blad Loopbaanvisie plaatste een artikel over openheid op het werk over psychische aandoeningen. Tegen welke zaken loop je aan? Met welke vooroordelen krijg je te maken en waarom is openheid nou zo belangrijk? Het artikel in Loopbaanvisie kun je hier lezen. 

Bron: Samensterkzonderstigma 

Wil je meer leren over hoe jíj om kan gaan op je werk met mensen met psychische kwetsbaarheden? We denken graag met je mee. Wat zou een training voor jou kunnen opleveren? 

Ecstasy onvoorspelbaar gevaarlijk: één op de 250 gebruikers krijgt acute gezondheidsproblemen

Er is geen veilige manier om ecstasy te gebruiken en incidenten te voorkomen. Ook is er geen duidelijk verband tussen de hoeveelheid MDMA en de ernst van een gezondheidsincident. Gezondheidsklachten kunnen zich niet alleen direct na gebruik voordoen, maar ook nog langere tijd na gebruik. Dat zijn de conclusies van drie nieuwe onderzoeken naar de effecten van ecstasy.ecstasy

De studies zijn door het Trimbos-instituut uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS i.s.m. met o.a. het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij laten zien dat de effecten van ecstasy onvoorspelbaar zijn. Preventiemaatregelen, zoals het laten testen van de pillen, verkleinen weliswaar de risico’s maar kunnen (ernstige) incidenten niet uitsluiten.

Ecstasy is een populaire drug met een onschuldig imago, ondanks het feit dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten de laatste jaren toenam. Om meer inzicht te krijgen in welke factoren daarbij een rol spelen voerde het Trimbos-instituut in 2016 drie onderzoeken uit.

Ernstige intoxicaties uit de Monitor Drugincidenten

Uit de gegevens van 631 patiënten met een ernstig intoxicatiebeeld na gebruik van ecstasy blijkt dat patiënten een grote variatie in acute problemen kunnen krijgen. Geregistreerd werden onder meer problemen in de bloedsomloop (te hoge of te lage hartslag, te hoge bloeddruk, hartritmestoornissen), oververhitting, bewustzijnsdalingen, psychiatrische verschijnselen, epileptische insulten, kaakklem en watervergiftiging. De gegevens suggereren dat acute gezondheidsproblemen na gebruik van ecstasy geen zeldzaamheid zijn. Naar schatting krijgt 1 op de 250 gebruikers hier mee te maken, waarvan er ongeveer 8 overlijden, meestal door oververhitting. Bij overlijden gaat het vrijwel altijd om gezonde personen, zonder al bestaande kwalen.

Dossieronderzoek MDMA-gerelateerde sterfgevallen

De concentratie van MDMA in het bloed bij overleden personen is soms lager dan bij gebruikers die met dezelfde concentratie in hun bloed nog gewoon aan het verkeer deelnemen. Dat is een opvallende conclusie uit een dossieronderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar MDMA-gerelateerde sterfgevallen. De meeste personen die overleden aan het gebruik van ecstasy bleken verder gezond; in slechts een paar gevallen was er sprake van bestaande afwijkingen, meestal aan een hart of vaten.

Interviews met gebruikers

Ecstasygebruikers praten niet graag over een negatieve ervaring met ecstasy. Maar weinig van de gebruikers die werden benaderd voor een interview, nadat ze als patiënt behandeling zochten op een EHBO of op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis vanwege een acuut gezondheidsprobleem, wilden hierover geïnterviewd worden. Ecstasygebruikers die geen medische hulp zochten hadden in een flink aantal gevallen wel een serieus gezondheidsprobleem, zoals een angst- of paniekaanval, geheugenverlies of pijn op de borst. Slechts een minderheid van de geïnterviewde ecstasygebruikers meldde geen klachten te hebben gehad.

Veilig gebruik van ecstasy bestaat niet

De drie onderzoeken bieden weinig aanknopingspunten om te voorspellen welke gebruikers wel of geen (acuut) gezondheidsprobleem zullen ontwikkelen als zij ecstasy gebruiken. Ecstasy blijft een drug met onvoorspelbare effecten. Door het nemen van preventiemaatregelen worden risico’s mogelijk verkleind, maar nooit uitgesloten. Deze onderzoeken onderschrijven opnieuw dat veilig gebruik van ecstasy niet bestaat.

Bron: Trimbos

Ontwikkeling van dagbesteding in Nederland

Movisie schetst in de nieuwe publicatie ‘dagbesteding in ontwikkeling’  een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland.

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Zij ontwikkelen een nieuwe visie, werken anders, organiseren het anders en bereiken zo andere resultaten.

De publicatie geeft inzicht in de vernieuwing die momenteel door het hele land plaatsvindt op het gebied van dagbesteding. Het geeft ook inzicht in hoe deze vernieuwing doorzet: daarvoor zijn vernieuwende voorbeelden uit 2016 een jaar later opnieuw benaderd. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

 

Bron: https://www.movisie.nl/artikel/dagbesteding-ontwikkeling-hoe-vernieuwing-doorzet 

Factsheet verslavingspreventie – Kansspelautoriteit

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit een factsheet over verslavingspreventie.

De Kansspelautoriteit vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

Download hier de factsheet gratis.

verslaving

Bron: http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2017/mei/factsheet/

 

Trainer Richard Steenbergen

Complimenten voor trainer Richard Steenbergen. Onderstaande cijfers zijn geen uitzondering, maar daarom zijn we er nog niet minder blij mee! Ook dank voor alle deelnemers die met Richard de diepte in wilden gaan.

Kernwoorden van waaruit Richard werkt zijn: evenwaardig contact, prikkelend en verantwoordelijkheid neerleggen daar bij wie het hoort. Versterken van mensen en daarop aansluiten met als resultaat meer liefde en compassie, minder dwang en drang.

Richard geeft momenteel trainingen rondom psychopathologie, omgaan met agressie en emotie, overval, motiverende gespreksvoering en omgaan met psychische beperkingen

.Richard Steenbergen

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017

Psychische beperking: Trend- en signaleringsrapportage 2017 – MEE Signaal

Mensen met een psychische beperking of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Maar ook andere voorzieningen en regelingen zijn van belang voor mensen met psychische beperkingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer en op het gebied van werk en inkomen.

Daar is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bijgekomen. Dit verdrag is op 14 juli 2016 in werking getreden en een grote stap voorwaarts voor de participatie van mensen met een beperking. Overheden, organisaties, ondernemingen en samenleving zullen zich door dit verdrag nog meer dan daarvoor moeten inspannen om een inclusieve samenleving te realiseren. Naast fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen gaat het om het wegnemen van communicatieve of sociale drempels; zoals onbegrijpelijke informatie, onprettige bejegening, uitsluiting of discriminatie.

Met de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap is voor Nederland een nieuwe periode ingetreden. Volgens het VN-verdrag moeten we ernaar streven dat mensen met een beperking worden opgenomen in de samenleving en daaraan onbeperkt kunnen deelnemen. In zo’n inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking.

Dat hier nog een wereld te winnen is, blijkt uit de signalen die ontvangen en verwerkt zijn in deze trend- en signaleringsrapportage, die een indringend beeld geeft van de belangrijkste knelpunten waar mensen met psychische beperkingen mee te maken hebben. Deze rapportage geeft zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen een beeld van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd. Met als doel meedoen mogelijk te maken voor mensen met een psychische beperking.

BronTrend- en signaleringsrapportage 2017 stichting MEE

psychische beperking
Een samenleving waar iedereen mee kan doen

Trends en ontwikkelingen training & coaching mei 2017

 Met trots presenteren wij onze eerste nieuwsbrief! Wil jij ook op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkeling met betrekking tot training en coaching? Schrijf je dan in. Gemakkelijk en snel aan de rechterkant van deze pagina. 

Klik hier voor de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van training en coaching! 

consulting-2045471_1920

 

Trainster Astrid van Hout ‘klantgerichtheid / hospitality’

Mooi compliment ontvangen over trainster Astrid van Hout deze week na aanleiding van de training ‘Hospitality’: “Er zijn veel wijze dingen besproken en ik heb nieuwe dingen geleerd. Geleerd hoe bepaalde dingen moeten en wat ik beter kan doen. Ik ben tevreden, goed geïnformeerd” en “Astrid is een fijne vrouw om naar te luisteren. Rustig en duidelijk”. Met een 9,4-waardering van alle deelnemers. Super! 

Over de training ‘klantgerichtheid / hospitality’ 

Zijn je gasten of klanten niet tevreden over je service? Lijkt het alsof ze een volgende keer niet bij je bedrijf terug komen? Met een training klantgerichtheid leren je medewerkers hoe met klanten om te gaan.

Werken met gasten, klanten of bezoekers vraagt om een klantgerichte en service verlenende houding van je medewerkers. Je wilt je cliënten graag gastvrij ontvangen in je bedrijf zodat ze ook een volgende keer weer terugkomen. Met de perfecte service en klantgerichtheid maak je van je klanten zelfs fans van je bedrijf.

 

VERNIEUWD: E-learning Omgaan met Agressie

E-learning Agressie: Hoe herken je agressie in een vroeg stadium? Wat doe je als iemand agressief wordt? Hoe zorg je er voor dat het niet nog verder uit de hand loopt? In deze e-learning krijgt u antwoord op al deze vragen.

NIEUW: de geheel verbeterde e-learning ‘Omgaan met Agressie’! Leer wanneer het jou uitkomt, in je eigen tempo én zelf gekozen plek!

Je leert het begin van agressie te herkennen en hierop te anticiperen. Ook krijg je inzicht in de mogelijke emoties die je zelf ervaart als je geconfronteerd wordt met boosheid of agressie. Na het volgen van deze e-learning weet je beter wat je kan doen en blijf je beter in balans in moeilijke situaties.Deze nieuwste e-learning gebruikt interactieve oefeningen, beeldmateriaal toegespitst op de praktijk en testvragen om te zien of de stof begrepen is. 

De e-learning is expliciet toegespitst op verschillende doelgroepen en daardoor ook toepasbaar in de praktijk. We denken graag met je mee welke e-learning het beste bij jouw praktijk past! De volgende versies zijn beschikbaar: 

 • Baliemedewerkers
 • Amusementscentra/ casino’s
 • Maatschappelijke opvang/ RIBW
 • Onderwijs
 • Sociale werkvoorziening (SW bedrijven) 
 • Zit jouw versie er niet bij? Laat het ons weten! 

Inhoud
De e-learning agressie en emotie omvat de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Communicatie algemeen
 • Agressie herkennen
 • Verschillende vormen van agressie (ABCD-model)
 • Hoe te handelen bij de verschillende vormen
 • Agressie protocol
 • Verwerking na een incident

Deze e-learning is bij uitstek geschikt voor deelnemers die geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld in hun omgeving, het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan, en deelnemers die in hun eigen tijd en tempo vaardigheden rondom het omgaan met agressie willen verbeteren.

Voorkennis
Voor deze e-learning is geen voorkennis vereist.

Tijd en niveau 
De e-learning duurt ongeveer 2 uur. Het niveau is MBO/ HBO. 

Blended learning
Deze e-learning training behandelt de belangrijkste theorie omtrent het onderwerp. De e-learning is ideaal wanneer je graag in je eigen tempo en tijd wilt leren. Je kunt alle afzonderlijke onderdelen, evenals de training zelf, zo vaak herhalen als je wilt (tot één jaar nadat u met de training begonnen bent). De e-learning is goed te volgen als losse module. Wij raden echter altijd aan om e-learning te combineren met een praktijktraining. Dit wordt ‘blended learning’ genoemd. In de praktijktraining kun je het geleerde direct toepassen en wordt de theoretische kennis verankerd in het gedrag.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over deze e-learning agressie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Omgaan met Agressie Training

Waarom ik het zelfmoord noem in plaats van zelfdoding

De wanhoop voorbij. Over zelfmoord, blikvernauwing en overleven. 

Mooi en helder beschreven door Chantal Caes. 

“Ik zeg ‘zelfmoordpoging’. Zelfmoord dus. En dat hoort volgens velen niet zo, want dat zou een moreel oordeel inhouden. Een moord is een misdaad. Het woord ‘zelfmoord’ zou suggereren dat dit ook zo is. Maar zo zie ik dat niet. Ik zeg soms ‘suïcide’ of ik schrijf ‘zelfdoding’ in een artikel. Maar dit laatste gebeurt ook steeds minder. Ik vind dat je het niet mooier moet maken dan het is. Als het oorlog is in je hoofd noem je dat ook geen onenigheid, omdat oorlog een naar woord is. En als het mijzelf betreft, noem ik het zoals ik het ervaar. Ik heb namelijk nog nooit gedacht: ‘Ik heb het verlangen om tot zelfdoding over te gaan.
Voor mij voelt het als een strijd op leven en dood. Oorlog, en vechten of mijn leven ervan afhangt (en dat is ook zo). De persoon die het op mijn leven gemunt heeft, ben ikzelf. En het is een sluipmoordenaar.”

Lees het volledige artikel hier.

omgaan met suicidaliteit
omgaan met suicidaliteit

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Zelfmoord bespreekbaar maken: drie praktische tips

Op het onderwerp zelfmoord ligt veelal een taboe. Het is vaak niet gemakkelijk om het over zo’n persoonlijk onderwerp te hebben als iemands doodswens. We weten dat praten helpt. Maar hoe doe je dit? Hoe kan je vragen of iemand aan zelfmoord denkt? Hoe ga je ermee om als iemand over zijn gedachten aan de dood vertelt? En breng je de ander niet op ideeën? Dit zijn vragen die ik veel hoor tijdens trainingen waarbij ik mensen help om te gaan met suïcide uitingen en -dreigingen. Drie tips om zelfmoord bespreekbaar te maken. 

suicidaliteit

Tip 1: vraag rechtstreeks of iemand aan zelfmoord denkt. Maak het niet mooier dan dat het is. Je brengt mensen niet op ideeën. Mensen die aan zelfmoord denken willen niet dood, maar willen vaak ‘rust’, stoppen met denken. Praten zorgt dus voor ruimte en opluchting als het bespreekbaar wordt. Hoe opener en directer je de vraag stelt, hoe gemakkelijker het voor de ander wordt om antwoord te geven. Door het te vragen kom je in contact! Uiteraard is het in je intonatie de toon die de muziek maakt. 

Tip 2: benoemen van de wanhoop. Blikvernauwing, tunnelvisie, piekeren: het gevoel ‘in de val’ te zitten. Het moeten kiezen tussen twee kwaden: doorgaan met leven (met alle problemen en stress)of stoppen met leven (om erger te voorkomen). Mensen die aan zelfmoord denken voelen zich vaak wanhopig. Door te vragen naar de wanhoop sluit je aan bij het gevoel. Vraag door en laat actief zien dat je luistert.

Tip 3: je hoeft het niet op te lossen voor de ander. Dat kan je in veel gevallen ook niet. Paradoxaal gezien help je de ander veel meer door juist niet te helpen, maar oordeelloos te luisteren. Gedachten aan zelfdoding zijn in eerste instantie een vorm van zelfbescherming, gevoel van controle: ‘ik kan altijd nog zelfmoord plegen’. Een vraag die je bijvoorbeeld kan stellen is: ‘wat hoop je met zelfmoord te bereiken?’. En vraag vervolgens vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid door.

Joris de Heer is trainer en psycholoog met als specialisme ‘suïcide preventie’. Klik hier voor de link naar het originele artikel. 

Meer weten? Neem contact met ons op, of lees hier verder!

Coaching: tips voor een hoger rendement in de praktijk

Cursus gevolgd. En dan? Blijf coachen!

Hoe zorg je er voor dat je medewerkers met het geleerde aan de gang gaan? Wat kan jij doen als leidinggevende? 

Jacqueline Akkermans geeft een aantal zeer bruikbare en praktische tips. Het eigen maken van de vaardigheden begint in de training, maar krijgt vorm in de praktijk. Erg belangrijk is om betrokken te zijn en medewerkers te blijven stimuleren. Dit kan je doen door opbouwende feedback te geven en je medewerkers te coachen. 

Benieuwd wat coaching voor jou kan opleveren? We helpen je graag verder met een aanbod op maat. Ook voor leidinggevenden! 

Lees het gehele blog van Jacqueline Akkermans hier

Psychische problemen bespreekbaar maken

‘Film kan in de klas helpen om over lastige onderwerpen te praten, zoals over ouders met psychische problemen’. Het taboe bespreekbaar maken. Het is soms maar een kleine stap.

Onze deelnemers in trainingen ervaren in gesprek met ervaringsdeskundigen hoe bijzonder en zinvol het is om taboes te kunnen bespreken.

Lees hier het hele artikel van gastblogger Sophie Franken van de Raad voor de Kinderbescherming. 

NLP Training voor studentendecanen

NLP training Ellen SchiffeleersOp 10 februari verzorgde Ellen Schiffeleers de training NLP voor studentendecanen in Utrecht.

Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek die inzicht geeft in hoe u met anderen en uzelf communiceert en hoe u hierin verandering teweeg kunt brengen. In de training krijgt u vele tips, modellen en oefeningen die uw werkzaamheden ondersteunen. Neurolinguïstisch Programmeren is een veelgebruikte methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Dit vraagt om het kunnen afstemmen op de student en de vraag, oplossingsgericht kunnen denken en effectief kunnen communiceren.

Meer informatie over onze training NLP.

Nieuwe Samenwerking Preventie Gokverslaving

Met genoegen brengen we jullie op de hoogte van een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van ‘preventie gokverslaving’.

GGZ Momentum, specialistische geestelijke gezondheidszorg, Centrum voor Verantwoord Spelen, expertisecentrum kansspelen en Croan Consult, training en coaching, gaan per 1 januari 2017 de krachten bundelen om trainingen ‘preventie kansspelproblematiek’ een impuls te geven en de kwaliteitsstandaard van de trainingen op een hoger niveau te krijgen.

De organisatie van de trainingen blijft in handen van Croan Consult.

Opleiden over psychische beperkingen en handicaps

Door werkgevers, werkleiders, matchers en werkconsulenten op te leiden over handicaps en psychische beperkingen, creëren we nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Want als een werkgever kan lezen en schrijven met zijn werknemer, kunnen de mooiste resultaten behaald worden.

AANtWERK organiseerde onlangs de workshop omgaan met psychische beperkingen. Werkconsulenten en werkleiders van verschillende werkbedrijven gingen op de uitnodiging in.

Croan Consult verzorgde deze workshop met een trainer, acteur en ervaringsdeskundige. 

Opleiden over psychische beperkingen en handicaps Omgaan_met_psychische_beperkingen___emotiethermometer

WeenerXl heeft een mooi bericht geplaatst op hun website met een verslag van de workshop!

Lees meer: https://www.weenerxl.nl/blog/omgaan-met-psychische-beperkingen/

Vernieuwde e-learning: de Roos van Leary

We hebben hard gewerkt aan de vernieuwde en verbeterde e-learning module van de Roos van Leary training. Deze is inmiddels helemaal klaar en we zijn erg blij met het resultaat van deze zeer complete e-learning module.

De nieuwe e-learning bevat onder andere:

 • Basiskennis over de Roos van Leary
 • De werking van de Roos van Leary
 • Toepassing van de Roos van Leary
 • Videopresentatie door een trainer
 • Vele voorbeelden van praktijksituaties met videomateriaal
 • Oefenvragen met en zonder videovoorbeelden
 • Een uitgebreide zelftest over het voorkeursgedrag van de deelnemer

Proefmodule aanvragen

Nieuwsgierig? Vraag nu een proefmodule van deze e-learning aan via info@croanconsult.nl

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan Consult.